Smidespressar och andra pressar

För att tunga industrimaskiner ska kunna hållas igång måste skruvförbanden ägnas noggrann uppmärksamhet

Stålindustrin - stommen i samhället

Guld och silver kan värderas hur högt som helst, men det är få metaller som är viktigare än stål. Dess samhällsnytta är så stor att ståltillverkning till och med kan ses som en indikator på ekonomisk tillväxt. Stålstommar används vid konstruktionen av allt från broar till bilar, fartyg, flygplan, verktyg och apparater. Det är det viktigaste materialet inom förnybar energi och inom fastighets- och anläggningssektorn.

Krävande förhållanden

Stålframställningen har förändrats kraftigt sedan den industriella revolutionen, men det är fortfarande en krävande och intensiv industri. Under så tuffa förhållanden måste skruvförbanden hålla, trots att de hela tiden utsätts för korrosion, kraftiga vibrationer och extrema temperaturer. Om något skruvförband lossar leder det till oplanerat underhåll och reparationer med åtföljande dyrbara förseningar i produktionen.

Snabba lösningar för pressar

Nord-Lock Groups produkter som t.ex. våra låsbrickor och Suberbolt multi-jackbolt tensioners kan införas snabbt och enkelt, och de sitter kvar säkert. Några av fördelarna är ökad säkerhet, ökad produktivitet, minskat underhåll och längre livslängd. Det är därför de kommer till användning i allt fler skruvförbandstillämpningar världen över. Över hela världen är produktionsprocesser beroende av olika pressar som tillverkar delar. För att de här tunga industrimaskinerna ska kunna köras är det viktig att ha kontroll på att skruvförbanden är i ordning.

Höga krav på skruvförbanden

Smidning av detaljer, gjutning av föremål, formning av delar – dessa uppgifter utförs dagligen snabbt och effektivt av stora pressar. I takt med att presskonstruktionerna blir större och större blir kraven på deras skruvförband alltmer extrema. I många fall är Superbolt multi-jackbolt tensioner (MJT) den enda hållbara skruvförbandslösningen som finns på marknaden.

Med Superbolt MJT kan pelare eller länkarmar i alla storlekar eller diametrar dras åt med hjälp av enkla verktyg, och kostnaden för MJT kan ofta vara lägre än för de stora originalutbytesmuttrarna. Superbolt multi-jackbolt tensioners har monterats för pelarmuttrar i storlekar på upp till 40 tum diametergängor (50 000 tons smidespress).

Multi-Jackbolt verktyg till alla typer av pressar

Även om Superbolt MJTs är det vanligaste tillämpningsområde för smidespressar så har de också kommit till användning i pressar för gjutning, formning, formsprutning, formpressning samt industrispecifika pressar, exempelvis för plywood, pappersmassa, gummi och till och med stora pressar för industriell återvinning av tvättvatten. Det finns hur många tillämpningar som helst för pressar, och lyckligtvis har Nord-Lock Group säkra och tillförlitliga skruvförbandslösningar för just dina behov!