Stålkonstruktionsbrickor

Nord-Lock killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Du får ett 100% säkert skruvförband som aldrig kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvskallen och muttern.

Skruvförbandsguide

Nord-Lock SC-brickor kan användas med HV-/HR-skruvar och -muttrar.

Genomgående hål
Genomgående hål kräver att två par Nord-Lock SC-brickor används. Ett par för att säkra skruven och ett andra par för att säkra muttern. Vrid båda fästelementen för att stänga kammarna på båda brickparen före åtdragning så att sättningar minimeras. Håll fast skruven medan muttern dras åt.

Konstruktioner där Nord-Lock SC-brickor inte rekommenderas:

  • Med fasade plana brickor.
  • Anliggningsytor som inte sitter fast.
  • Anliggningsytor som är hårdare än brickorna.
  • Extremt mjuka anliggningsytor (t.ex. trä, plast).
  • Tillämpningar med extremt stora sättningar.

Riktlinjer för åtdragningsmoment

Observera att nedanstående riktlinjer för åtdragningsmoment endast gäller för HV-skruvar.

Brickstorlek

 

Reducerad klämkraft
F (P, C, NL*)
[kN]

Modifierad åtdragningsmetod
Åtdragningsmoment
M (A, L)
[Nm]

Modifierad kombinerad metod* (åtdragningsmoment + vinkel)
Föråtdragningsmoment
M (A, MKV, NL
[Nm]

NL12SC 45 130 100
NL16SC 90 330 250
NL20SC 145 660 490
NL22SC 170 850 640
NL24SC 200 1100 825
NL27SC 260 1600 1220
NL30SC 315 2150 1650
NL36SC 460 3750 2800
* Åtdragningsvillkor specificeras i ETA-13/0246 för HV-skruvar, hållfasthetsklass 10.9

Åtdragningsvinklar

t < 2d 45° 1/8
2d ≤ t < 6d 60° 1/8
6d ≤ t ≤ 10d 90° 1/4
10d < t Inga rekommendationer
* Åtdragningsvinklarna vid användning av den kombinerade metoden varierar beroende på klämlängden (t) i förhållande till skruvdiametern (d).

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!