Vänligen följ denna länk för att komma till senaste versionen https://www.nord-lock.com/sv-se/service/instructions/expander/first-fit/straight-pin-through-bolt/?cachebreak=true

Orginalmontering

Orginalmonteringsinstruktion för Rak axel, Genomgående skruv

2.1

Följ monteringsinstruktionen för att försäkra dig om att Expander systemet monteras korrekt för att förlänga ledens livslängd.


Expander System ledaxlar har en funktionsgaranti på 10 år/10 000 operativa timmar (vilket av dem som infaller först)

 

Denna instruktion gäller för öron med följande maxtoleranser:
- Håltolerans: H9
- Inre ytfinhet i hål: Ra 3.2
- Felinriktning av ledöron: Yttre ledmått/500
- Det skall inte sitta någon bussning i öronen


Om öronen inte uppfyller dessa specifikationer, vänligen kontakta din återförsäljare eller Expander System för monteringsrekommendationer.

1. Skruv 2. Bricka 3. Hylsa 4. Axel (Tapp)  5. Expandermutter för infälld sexkant

 

Installation

1

Smörj hylsorna och axeln, helst med grafitbaserat smörjfett.

2

OBS! Där smörjutgång finns; Rotera axeln så att smörjutgången är i 90 graders vinkel från lastfallsriktningen för att minska belastning på utgångshålet.

Installera Expander systemet monterat men ej åtdraget. Placera systemet i rätt läge i förhållande till öronen och dra åt fästelementet. Håll brickorna med en tång för att förhindra att axeln roterar. Dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Momentdragning rekommendationer

3

Sexkantsskruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Slutbesiktning

4

Smörj leden (om möjligt). Genomför full rörelsekontroll på maskinen flera gånger (ca 10) och sedan kontrollera åtdragningen. Normalt sker detta vid slutbesiktning av maskinen.

5

Försäkra dig om att det finns ett avstånd mellan brickan och örat på minst 0,5 mm (0,02”). NOTERA! Om det gäller en design med fläns skall det vara en avstånd på minst 6 mm för att lätt kunna demontera hylsan. OBS! Om brickan ligger an direkt mot örat, kontakta din återförsäljare eller Expander System.