Vänligen följ denna länk för att komma till senaste versionen https://www.nord-lock.com/sv-se/service/instructions/expander/first-fit/straight-pin-with-mounting-tool/

Orginalmontering

Orginalmonteringsinstruktion för Rak axel med Monteringsdon

2.1

Följ monteringsinstruktionen för att försäkra dig om att Expander systemet monteras korrekt för att förlänga ledens livslängd.


Expander System ledaxlar har en funktionsgaranti på 10 år/10 000 operativa timmar (vilket av dem som infaller först)

 

Denna instruktion gäller för öron med följande maxtoleranser:
- Håltolerans: H9
- Inre ytfinhet i hål: Ra 3.2
- Felinriktning av ledöron: Yttre ledmått/500
- Det skall inte sitta någon bussning i öronen


Om öronen inte uppfyller dessa specifikationer, vänligen kontakta din återförsäljare eller Expander System för monteringsrekommendationer.

1. Skruv 2. Bricka 3. Hylsa 4. Axel (Tapp) 5. Skruv för monteringsdon 6. Stoppskruvar
7. Monteringsdon 8. Insexskruvar

 

Bilden visar en axel med invändig gänga men principen är densamma för andra varianter.

 

Installation

1

Smörj hylsorna och axeln, helst med grafitbaserat smörjfett.

2

OBS! Där smörjutgång finns; Rotera axeln så att smörjutgången är i 90 graders vinkel från lastfallsriktningen för att minska belastning på utgångshålet.

Sätt ihop monteringsdon och skruv med insexskruvarna. För in axeln och placera den i rätt läge i förhållande till öronen. Montera hylsorna, sedan brickorna och skruvarna.  Dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

3

Skruva loss insexskruvarna och ta bort monteringsdonet. Montera stoppskruvarna.

Momentdragning rekommendationer

4

Sexkantsskruv och skruv för monteringsdon

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Mutter: Standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Låg mutter

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hakmuttrar

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Slutbesiktning

5

Smörj leden (om möjligt). Genomför full rörelsekontroll på maskinen flera gånger (ca 10) och sedan kontrollera åtdragningen. Normalt sker detta vid slutbesiktning av maskinen.

Försäkra dig om att det finns ett avstånd mellan brickan och örat på minst 0,5 mm (0,02”). Försäkra dig om att skruven som monteras med monteringsdon har ett avstånd till örat på minst 0,5 mm (0,02”) Detta gäller dock EJ om skruven ska vara infälld i örat. NOTERA! Om det gäller en design med fläns skall det vara en avstånd på minst 6 mm för att lätt kunna demontera hylsan. OBS! Om brickan ligger an direkt mot örat, kontakta din återförsäljare eller Expander System.

Mer information om Expander Systems garanti: https://www.nord-lock.com/lifetime-warranty

Hittade du vad du letade efter?
Kontakta oss gärna med frågor:
För Nord-Lock/Boltight/Superbolt
info@nord-lock.se

För Expander: info.expander.se@nord-lock.com

Eller klicka på kuverten här under!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!