Vänligen följ denna länk för att komma till senaste versionen https://www.nord-lock.com/sv-se/service/instructions/expander/first-fit/straight-pin/?cachebreak=true

Orginalmontering

Orginalmonteringsinstruktion för Rak axel

2.1

Följ monteringsinstruktionen för att försäkra dig om att Expander systemet monteras korrekt för att förlänga ledens livslängd.


Expander System ledaxlar har en funktionsgaranti på 10 år/10 000 operativa timmar (vilket av dem som infaller först)

 

Denna instruktion gäller för öron med följande maxtoleranser:
- Håltolerans: H9
- Inre ytfinhet i hål: Ra 3.2
- Felinriktning av ledöron: Yttre ledmått/500
- Det skall inte sitta någon bussning i öronen


Om öronen inte uppfyller dessa specifikationer, vänligen kontakta din återförsäljare eller Expander System för monteringsrekommendationer.

 

A. Axel med invändig gänga. B. Axel med utvändig gänga och hakmutter. C. Axel med utvändig gänga och mutter.


1.
Skruv 2. Bricka 3. Hylsa 4. Axel (Tapp)  5. Hakmutter 6. Mutter

 

 

Installation

1

Smörj hylsorna och axeln, helst med grafitbaserat smörjfett.

2

OBS! Där smörjutgång finns; Rotera axeln så att smörjutgången är i 90 graders vinkel från lastfallsriktningen för att minska belastning på utgångshålet.

För in axeln och placera den i rätt läge i förhållande till öronen. Montera hylsorna, sedan brickorna och skruvarna. Växeldra fästelementen med rekommenderat åtdragningsmoment.

Momentdragning rekommendationer

3

Sexkantsskruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Mutter: Standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Låg mutter

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hakmuttrar

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Slutbesiktning

4

Smörj leden (om möjligt). Genomför full rörelsekontroll på maskinen flera gånger (ca 10) och sedan kontrollera åtdragningen. Normalt sker detta vid slutbesiktning av maskinen.

5

Försäkra dig om att det finns ett avstånd mellan brickan och örat på minst 0,5 mm (0,02”). OBS! Om brickan ligger an direkt mot örat, kontakta din återförsäljare eller Expander System.

Mer information om Expander Systems garanti: https://www.nord-lock.com/lifetime-warranty