Vänligen följ denna länk för att komma till senaste versionen https://www.nord-lock.com/sv-se/service/instructions/expander/installationsinstruktioner/stepped-pin-spanner-nut/

Installationsinstruktioner

Klackaxel med hakmutter

5.4

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad lösning som eliminerar ledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander innan du fortsätter om du har frågor.

 

Expander System ledaxlar har en funktionsgaranti på 10 år/10 000 operativa timmar (vilket av dem som infaller först)

 

1 Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel (Tapp). 5 Hakmutter. 6 Gängad bricka.

Bilden visar en axel med invändig gänga men principen är densamma för andra varianter.

Förberedelse

1

Ta bort bussningar för att undvika framtida slitage mellan bussning och öra.

2

Reparera eventuella strukturella skador, till exempel sprickor och krökta öron före installation.

3

Jämna till ojämnheter i den borrade ytan.

4

Ovaliteten i det slitna örat får högst vara 1,5 mm (0,06”) för att hylsan ska fungera korrekt.

OBS! Om det slitna örats diameter vid någon punkt är mer än 2 mm större än originalaxelns diameter, kontakta din återförsäljare eller Expander System. Du behöver överdimensionerade hylsor.

Installation

5

Smörj hylsorna och axel med smörjfett, helst grafitbaserat.

6

OBS! Där smörjutgång finns; Rotera axeln så att smörjutgången är i 90 graders vinkel från lastfallsriktningen för att minska belastning på utgångshålet.

7

Distansringen är alltid på motsatt sida till klackdelen av axeln. Om leden redan har en distansring, behåll den i sitt läge. Om Expander systemet inkluderar en distansring, placera den mellan den inre delen av bussningen och örat, med den fasade delen mot bussningen.

8

För in axeln. Montera hakmutter och gängad bricka på sidan med den smalare axeldiametern. Placera dem så att ett avstånd finns mellan den gängade brickan och örat. Montera fästelementet och dra åt det tills det axiala spelet är borta.

9

Montera hylsa, bricka och fästelement på sidan med större axeldiameter. Dra åt fästelementet med rekommenderat åtdragningsmoment.

Ta bort fästelement, hakmutter och gängad bricka. Montera hylsa. Återinstallera hakmutter, gängad bricka och fästelement. Håll hakmuttern löst monterad och dra åt fästelementet med rekommenderat åtdragningsmoment. Dra åt hakmuttern.

Momentdragning rekommendationer

10

Sexkantsskruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Mutter: Standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Låg mutter

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hakmuttrar

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Hakmutter

Max åtdragningsmoment

  ....M100 M100.... - - - - - -
Nm 50 80 - - - - - -
lb-ft 37 59 - - - - - -

Slutbesiktning

11

Smörj leden (om möjligt). Efter åtdragning, starta maskinen och kör full rörelsekontroll flera gånger. Lossa hakmuttern och kontrollera åtdragningen.

12

Försäkra dig om att det finns ett avstånd mellan brickan och örat på minst 0,5 mm (0,02”). NOTERA! Om det gäller en design med fläns skall det vara en avstånd på minst 6 mm för att lätt kunna demontera hylsan. OBS! Om brickan ligger an direkt mot örat, kontakta din återförsäljare eller Expander System.