Vänligen följ denna länk för att komma till senaste versionen https://www.nord-lock.com/sv-se/service/instructions/expander/installationsinstruktioner/straight-pin-through-bolt/?cachebreak=true

Installationsinstruktioner

Rak axel, Genomgående skruv

5.1

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad lösning som eliminerar ledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander innan du fortsätter om du har frågor.

 

Expander System ledaxlar har en funktionsgaranti på 10 år/10 000 operativa timmar (vilket av dem som infaller först)

 

Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel (Tapp). 5 Expandermutter för infälld sexkant.

Förberedelse

1

Ta bort bussningar för att undvika framtida slitage mellan bussning och öra.

2

Reparera eventuella strukturella skador, till exempel sprickor och krökta öron före installation.

3

Jämna till ojämnheter i den borrade ytan.

4

Ovaliteten i det slitna örat får högst vara 1,5 mm (0,06”) för att hylsan ska fungera korrekt.

OBS! Om det slitna örats diameter vid någon punkt är mer än 2 mm större än originalaxelns diameter, kontakta din återförsäljare eller Expander System. Du behöver överdimensionerade hylsor.

Installation

5

Smörj hylsorna och axel med smörjfett, helst grafitbaserat.

6

OBS! Där smörjutgång finns; Rotera axeln så att smörjutgången är i 90 graders vinkel från lastfallsriktningen för att minska belastning på utgångshålet.

Installera Expander systemet monterat men ej åtdraget. Placera systemet i rätt läge i förhållande till öronen och dra åt fästelementet. Håll brickorna med en tång för att förhindra att axeln roterar. Dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Momentdragning rekommendationer

7

Sexkantsskruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Mutter: Standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Låg mutter

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hakmuttrar

Åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Slutbesiktning

8

Smörj leden (om möjligt). Efter åtdragning, starta maskinen och kör full rörelsekontroll flera gånger och sedan kontrollera åtdragningen igen. Kontrollera sedan åtdragningen efter 10 timmar, 40 timmar och sedan vid återkommande serviceintervaller för att försäkra dig om att hylsorna sitter rätt.

9

Försäkra dig om att det finns ett avstånd mellan brickan och örat på minst 0,5 mm (0,02”). NOTERA! Om det gäller en design med fläns skall det vara en avstånd på minst 6 mm för att lätt kunna demontera hylsan. OBS! Om brickan ligger an direkt mot örat, kontakta din återförsäljare eller Expander System.

Demontering

10

Ta bort skruv och bricka. Knacka på axeln tills spänningen i hylsorna släpper (använd en bit rör mellan axeln och verktyget för att inte skada gängorna i axeln). Ta bort hylsorna med hjälp av en tång.

11

Montera en kort skruv och demontera axeln med hjälp av en glidhammare, avdragare eller liknande. Skruven är normalt fingängad och kan köpas via din återförsäljare.