Hitta senaste version här https://www.nord-lock.com/sv-se/service/manualer/expander-first-fit/rak-axel3/

Installationsanvisning

Rak axel

EX_Installation-Straight_v4-3_SE

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad ledaxel som eliminerar ledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander System om du har frågor.

 

A Axel, invändig gänga.
B Axel, utvändig gänga med hakmutter.
Axel, utvändig gänga med mutter

1 Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel. 5 Hakmutter. 6 Mutter.

Förberedelse

Avlägsna eventuella bussningar för att förhindra slitage mellan bussning och infästningsöra.

Avlägsna eventuella bussningar för att förhindra slitage mellan bussning och infästningsöra.

OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om diametern på de slitna öronen överstiger öronens originaldiameter med 2 mm eller mer. I så fall behöver du överdimensionshylsor. 

Installation

1

Smörj in hylsorna och axeln med tillgängligt fett, helst med 3-5% molybdensulfid (grafit). Smörj inte gängorna. 

Vid smörjning genom axeln positioneras utgången 90° från kraftriktningen för att minimera spänningen vid utgången.

2

Montera och positionera axeln i infästningsöronen. Montera hylsor, brickor och fästelement. Dra fästelementen med moment enligt tabell på nästa sida. 

Rekommenderade åtdragningsmoment

3

Skruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Muttrar: standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Muttrar: låg höjd

Samtliga åtdragningsmoment ± 10 %

  M12   M16 M20 M24 M30    
Nm 60   125 200 275 350    
lb-ft 44   92 148 203 258    

Hakmuttrar

Samtliga åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664
4

Efter initial momentdragning, starta maskinen och rör leden med fullt utslag upprepade gånger. Efterdra enligt tabellen. Kontrollera därefter åtdragningsmomentet efter 10 timmar, 40 timmar och vid reguljära servicetillfällen för att säkerställa att hylsorna satt sig.

5

Kontrollera att det finns ett avstånd på minst 0,5 mm mellan brickan och örat. OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om brickan vidrör örat.

Demontering

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!