Hitta senaste version här https://www.nord-lock.com/sv-se/service/manualer/expander/installationsinstruktioner/rak-axel-monteringsdon/

Installationsinstruktion

Rak axel med monteringsdon

4.2

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad ledaxel som eliminerar ledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander innan du fortsätter om du har frågor.

 

1 Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel. 5 Skruv för monteringsdon. 6 Stoppskruvar. 7 Monteringsdon. 8 Insexskruvar.

Skissen visar axel med invändig gänga, men principen är densamma för övriga utförande.

Förberedelser

1

Avlägsna eventuella bussningar för att förhindra slitage mellan bussning och infästningsöra.

2

Reparera eventuella skador som t.ex. sprickor eller böjda infästningsöron före installation.

3

Slipa bort ojämnheter i hålen. 

4

Skillnaden mellan de slitna öronens min- och maxdiameter får inte vara större än 1.5 mm för att hylsorna ska passa.

OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om diametern på de slitna öronen överstiger öronens originaldiameter med 2 mm eller mer. I så fall behöver du överdimensionshylsor. 

Installation

5

Smörj in hylsorna och axeln med tillgängligt fett, helst med 3-5% molybdensulfid (grafit). Smörj inte gängorna. 

6

Vid smörjning genom axeln positioneras utgången 90° från kraftriktningen för att minimera spänningen vid utgången.

Sätt ihop monteringsdonet och skruven för monteringsdon med insexskruvarna. Montera och positionera axeln i infästningsöronen. Montera hylsor, brickor och fästelement. Dra fästelementen med moment enligt tabell på nästa sida.

7

7a. Ta bort insexskruvarna och monteringsdonet.

7b. Montera stoppskruvarna.

Rekommenderade åtdragningsmoment

8

Skruv och skruv för monteringsdon

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Muttrar: standardhöjd

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Muttrar: låg höjd

Samtliga åtdragningsmoment ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hakmuttrar

Samtliga åtdragningsmoment ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Demontering

9

Efter initial momentdragning, starta maskinen och rör leden med fullt utslag upprepade gånger. Efterdra enligt tabellen. Kontrollera därefter åtdragningsmomentet efter 10 timmar, 40 timmar och vid reguljära servicetillfällen för att säkerställa att hylsorna satt sig.

Kontrollera att det finns ett avstånd på minst 0.5 mm mellan brickan och örat. Kontrollera också att det finns ett avstånd på minst 0.5 mm mellan skruven för monteringsdon och örat. OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om brickan eller skruven för monteringsdon vidrör örat.

10

Skruva loss fästelementen på båda sidor och ta bort brickorna.

11

Slå växelvis på axelkroppen tills hylsorna släpper (placera ett rör mellan axeln och hammaren för att undvika att skada gängorna). Ta bort hylsorna och axeln.