Hitta senaste version här https://www.nord-lock.com/sv-se/service/manualer/expander/installationsinstruktioner/rak-axel-multibult/

Installationsinstruktion

Rak axel, Multibult

4.2

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad ledaxel som eliminerar ledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander System om du har frågor.

 

A Axel, invändig gänga. B Axel, utvändig gänga med hakmutter.Axel, utvändig gänga med mutter

.

1 Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel. 5 Hakmutter. 6 Mutter

Förberedelse

1

Avlägsna eventuella bussningar för att förhindra slitage mellan bussning och infästningsöra.

2

Reparera eventuella skador som t.ex. sprickor eller böjda infästningsöron före installation.

3

Slipa bort ojämnheter i hålen. 

4

Skillnaden mellan de slitna öronens min- och maxdiameter får inte vara större än 1.5 mm för att hylsorna ska passa.

OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om diametern på de slitna öronen överstiger öronens originaldiameter med 2 mm eller mer. I så fall behöver du överdimensionshylsor. 

Installation

5

Smörj in hylsorna och axeln med tillgängligt fett, helst med 3-5% molybdensulfid (grafit). Smörj inte gängorna. 

6

Vid smörjning genom axeln positioneras utgången 90° från kraftriktningen för att minimera spänningen vid utgången.

Montera och positionera axeln i infästningsöronen. Montera hylsor, brickor och fästelement. Dra fästelementen med moment enligt tabell på nästa sida. 

Rekommenderade åtdragningsmoment

7

Skruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Demontering

8

Efter initial momentdragning, starta maskinen och rör leden med fullt utslag upprepade gånger. Efterdra enligt tabellen. Kontrollera därefter åtdragningsmomentet efter 10 timmar, 40 timmar och vid reguljära servicetillfällen för att säkerställa att hylsorna satt sig.

9

Kontrollera att det finns ett avstånd på minst 0,5 mm mellan brickan och örat. OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om brickan vidrör örat.

10

Slå växelvis på axelkroppen tills hylsorna släpper (placera ett rör mellan axeln och hammaren för att undvika att skada gängorna). Ta bort hylsorna och axeln.

11

Skruva loss fästelementen på båda sidor och ta bort brickorna.