Hitta senaste version här https://www.nord-lock.com/sv-se/service/manualer/expander/rak-axel-genomgaende-bult/

Installationsanvisning

Rak axel, genomgående skruv

EX_Installation-Straight-Trough-Bolt_v4-2_SE

Om du följer dessa instruktioner säkerställer du att Expandersystemet installeras korrekt och att ledens livslängd förlängs.

Grattis! Du har köpt en konstruktionsanpassad ledaxel som eliminerar ledslitaget på din maskin. Kontakta din återförsäljare eller Expander innan du fortsätter om du har frågor.

 

1 Skruv. 2 Bricka. 3 Hylsa. 4 Axel. 5 Expandermutter för infälld sexkant (skalle).

Förberedelse

1

Avlägsna eventuella bussningar för att förhindra slitage mellan bussning och infästningsöra.

2

Reparera eventuella skador som t.ex. sprickor eller böjda infästningsöron före installation.

3

Slipa bort ojämnheter i hålen. 

4

Skillnaden mellan de slitna öronens min- och maxdiameter får inte vara större än 1.5 mm för att hylsorna ska passa.

Installation

5

Smörj in hylsorna och axeln med tillgängligt fett, helst med 3-5% molybdensulfid (grafit). Smörj inte gängorna. 

Vid smörjning genom axeln positioneras utgången 90° från kraftriktningen för att minimera spänningen vid utgången.

6

Installera Expander Systemet ihopsatt. Positionera det i infästningsöronen och dra åt. Håll fast brickan med en tång för att förhindra att axeln roterar. Dra med moment enligt tabell på nästa sida.

Rekommenderade åtdragningsmoment

7

Skruv

Åtdragningsmoment M12–M24 ± 10 %, M30... + 30/- 0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664
8

Efter initial momentdragning, starta maskinen och rör leden med fullt utslag upprepade gånger. Efterdra enligt tabellen. Kontrollera därefter åtdragningsmomentet efter 10 timmar, 40 timmar och vid reguljära servicetillfällen för att säkerställa att hylsorna satt sig.

9

Kontrollera att det finns ett avstånd på minst 0,5 mm mellan brickan och örat. OBS! Kontakta din återförsäljare eller Expander om brickan vidrör örat.

Demontering

10

Ta bort skruven och brickan. Slå på axeln tills hylsorna släpper (använd en rörbit/distans mellan axeln och hammaren för att inte skada gängorna). Ta bort hylsan med en tång.

11

Montera en kort skruv och ta bort axeln med hjälp av en glidhammare, avdragare eller liknande. Axeln är vanligen fingängad och passande skruv för demontering kan köpas av din återförsäljare.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!