Performance Services

Performance Services

Vår globala servicekedja

När du arbetar med Nord-Lock Group får du mycket mer än våra innovativa skruvlösningar. Vi lägger till värde under hela ditt projekt och ser till att dina valda skruvapplikation återbetalar sig många gånger.

Nord-Lock Performance Services hjälper ditt företag att bli mer konkurrenskraftigt. Ett Performance Services-projekt kan startas i syfte att lösa ett specifikt problem, eller med målet att skapa en översikt över möjliga förbättringar. Varje projekt utformas för att möta kundens unika behov och utmaningar, och vi kan undersöka befintliga applikationer såväl som framtida utformningar.

Nord-Locks kunniga ingengörer kan skapa en komplett översikt över skruvförbanden och relaterade rutiner för montering/underhåll i ett företag, en applikaterion eller en process, och på så vis identifiera hur tillförlitligheten kan förbättras, hur lösningen kan effektiviseras och hur vinsten kan ökas. Projektresultaten presenteras och exemplifieras utifrån annuitetskvot ROI (Return on Investment) och livscykelkostnad LCC (Life Cycle Cost).