Hjulmuttrar

Nord-Locks hjulmuttrar säkrar skruvförband med förspänning. Systemet består av en mutter och två brickor med kammar på ena sidan och radiella tänder på motsatt sida. Eftersom kamvinkeln är större än gängstigningen skapas en killåsningseffekt med hjälp av kammarna, vilket förhindrar att muttern roterar och lossnar.

Köp din hjulmutter här

Hjulmuttrar

Nord-Locks hjulmuttrar säkrar hjulen på både väg- och terrängfordon genom att alltid ha en hög klämkraft även under extrema driftförhållanden. De är konstruerade för fälgar med slät yta, och när de är korrekt monterade kan de inte lossna av sig själv. 

Nord-Locks hjulmuttrar har genomgått rigorösa prover och är godkända av oberoende institut och certifieringsorgan. 

Köp din hjulmutter här

NLWN_principle_vertical.pngSå här fungerar det

Hjulmuttern utgör ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att göra hjulen trygga och säkra för mer produktiv och effektiv körning. Varje mutter har ett par permanent fästa brickor med kamytor på ena sidan och radiella tänder på den andra.

När hjulmuttern dras åt greppar Nord-Lock brickornas radiella tänder tag i anliggningsytorna och låser dem, vilket enbart möjliggör rörelse över kamytorna. Kammarnas kileffekt gör det omöjligt för hjulmuttern att rotera.

Fördelar

  • Snabbt och enkelt att montera och demontera med handverktyg
  • Försmorda
  • Hög korrosionsbeständighet
  • Tillförlitlig låsning
  • Kan återanvändas (beroende på användningsförhållandena)

Test och certifiering

Nord-Lock hjulmuttrar har genomgått rigorösa prover och är godkända av oberoende institut och certifieringsorgan. Junkerprovet är den strängaste metoden att testa förändringar i klämkraften för hjulmuttrar.

Nord-Lock wheel nut secures on-road and off-road vehicles

MONTERINGSANVISNING

För fälgar med slät yta
Nord-Locks hjulmutter är avsedd för fälgar med slät yta. En viss förskjutning sker vanligen mellan muttern och den övre brickan under åtdragning, samt mellan kamytorna under lossning. På så sätt skapas tydliga märken utan att för den skull orsaka repor i kontaktytan. Vid återanvändning passas räfflorna in i de tidigare skapade märkena.

  1. Placera fälgen över hjulnavet. Kontrollera att hjulbultarna inte är skadade.
  2. Montera och dra åt muttrarna med en kalibrerad momentnyckel till rekommenderat åtdragningsmoment, i den ordningsföljd som anges här.

Gänga Nyckelvidd (W) Diameter (Ø) Höjd (H) Åtdragningsmoment Klämkraft
M16x1.5 24 mm 34,5 mm 23 mm 280 Nm 100 kN
M18x1.5 27 mm 40 mm 24 mm 400 Nm 130 kN
M20x1.5 30 mm 45 mm 26 mm 550 Nm 160 kN
M22x1.5 32 mm 46 mm 27 mm 650 Nm 180 kN
7/8"-11 BSF* 32 mm 46 mm 27 mm 650 Nm 170 kN
M24x1.5 36 mm 48 mm 33 mm 950 Nm 240 kN

*BSF = fingänga enligt brittisk standard

 

 

 

 

VANLIGA FRÅGOR

Hur fungerar Nord-Locks hjulmutter?
När hjulmuttern dras åt greppar tänderna hos Nord-Locks låsbrickor tag om anliggningsytorna och låser dem, vilket enbart möjliggör rörelse över kamytorna. Detta skapar en killåsningseffekt. Nord-Locks hjulmutter bibehåller en hög klämkraft även under svåra driftförhållanden. Kammarnas kileffekt förhindrar att hjulmuttern roterar.
Behövs specialverktyg för att dra åt Nord-Locks hjulmutter?
Nej, Nord-Locks hjulmutter är utvecklad för användning med standardutrustning och -verktyg.
Kan ett slag- eller pulsverktyg användas för att dra åt NordLocks hjulmuttrar?
Ja. Det är dock bättre att använda en kalibrerad momentnyckel för att dra åt fästelement.
Behöver hjulmuttrarna efterdras?
Ja. Hjulmuttrar ska alltid efterdras. Klämkraften hos Nord-Locks hjulmuttrar försämras inte vid rotation. Sättningar kan dock uppstå på andra delar av hjulenheten under körning, vilket kan leda till försämrad klämkraft. Nord-Lock rekommenderar därför att normal efterdragning genomförs.
Behöver Nord-Locks hjulmuttrar smörjas?
Nord-Locks hjulmuttrar är initialsmorda för att underlätta montering. Vid återanvändning rekommenderas det att gängorna samt undersidan av flänsen eftersmörjs.
Behöver jag byta ut samtliga hjulmuttrar till Nord-Locks hjulmuttrar?
Ja, för att bibehålla klämkraften i hela hjulenheten ska Nord-Locks hjulmuttrar monteras på alla hjulbultar.
Skiljer sig lossningsmomentet från åtdragningsmomentet?
Ja, lossningsmomentet är vanligen lägre än åtdragningsmomentet för Nord-Locks hjulmuttrar. Vid åtdragning uppstår en förskjutning mellan hjulmuttern och den räfflade ytan på den övre brickan från Nord-Lock. Vid lossning uppstår istället en förskjutning mellan brickornas kamytor, där friktionen är betydligt lägre. Detta är en värdefull egenskap hos Nord-Locks brickor då ett lågt lossningsmoment underlättar vid underhåll och på så sätt bidrar till kortare driftstopp. På grund av denna egenskap kan inte lossningsmomentet användas för att ange bibehållen klämkraft.

DEN SMARTA TEKNIKEN SOM FÖRHINDRAR
ATT DINA HJUL LOSSNAR

Med Nord-Locks hjulmuttrar säkras skruvförband med förspänning. Systemet består av en mutter och två brickor med kammar på ena sidan och radiella tänder på motsatt sida. Eftersom kamvinkeln ”α” är större än gängstigningen ”β” skapas en killåsningseffekt med hjälp av kammarna, vilket förhindrar att muttern roterar och lossnar.
NLWN_principle_hotizontal.png

 

 

 

 

 

Spårbarhet
Varje förpackning med Nord-Lock hjulmuttrar har ett kontrollnummer. Med det unika kontrollnumret går det att spåra varje bricksats från materialcertifieringen av stålet, genom hela produktionsprocessen till den färdiga produkten. Nord-Locks hjulmuttrar är även lasermärkta med Nord-Locks varumärke, kontrollnummer och en typkod. Muttern är märkt med Nord-Lock, mutterklass och storlek.
Återanvändning
Nord-Locks hjulmuttrar kan återanvändas. Kontrollera så att varken kammarna eller tänderna har synliga skador innan återmontering. Återanvändbarheten beror på användningsförhållandena. Observera att livstidsgarantin inte gäller vid återanvändning.

Köp din hjulmutter här

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!