Historie

Historie

Skupina Nord-Lock Group poskytuje svým zákazníkům vysoce kvalitní, bezpečná a inovativní řešení šroubových spojů již od roku 1982. Naší prioritou je podpora globální základny našich zákazníků, pobočky našich prodejních organizací naleznete v Evropě, Severní i Jižní Americe a Asii. Disponujeme také celosvětovou distribuční sítí prodejních partnerů a autorizovaných distributorů, kteří Vám poskytnou podporu i v případě, že v současné době nemáme ve Vašem regionu vlastní pobočku.

Skupinu Nord-Lock Group plně vlastní společnost Investment AB Latour, kótovaná na burze cenných papírů ve Stockholmu. Investment AB Latour je oddána expanzi skupiny a podpořila náš cíl soustavně poskytovat našim zákazníkům ta nejlepší řešení šroubových spojů v oboru. Součástí této podpory jsou také akvizice společností SuperboltInc a P&S Vorspannsysteme AG (dnes Nord-Lock AG) v roce 2011; akvizice společnosti Boltight Limited, přední společnosti v oblasti hydraulického předepínání šroubových spojů v roce 2015 a společnosti ExpanderSystem, zavedené společnosti v oboru pokročilých řešení opotřebení otočných čepů, v roce 2016. 

Tato expanze svedla dohromady celosvětově nejinovativnější a nejspolehlivější technologie jištění šroubů. Kombinované kompetence naší společnosti nám umožňují nabízet Vám, našim globálním zákazníkům, ohromující sestavu bezpečných a nákladově efektivních řešení pro Vaše klíčové aplikace.

Superbolt

V roce 1974 obdržela společnost Steinbock Machinery objednávku od ocelářské firmy US Steel na návrh a výrobu nového typu šrotovacích nůžek pro závod na výrobu trubek. Předchozí zařízení vyžadovalo pravidelnou údržbu, včetně několika výměn nože denně. Staré šrotovací nůžky se také vždy jednou za několik týdnů úplně porouchaly.

Rolf Steinbock, toho času prezident společnosti Steinbock Machinery Corp., v konstrukci šrotovacích nůžek s minimalizací těchto problémů uspěl. Z denní výměny nožů se stala procedura prováděná jednou za týden. Nicméně přetrvával jeden úporný problém. Z důvodu stálého otáčení stroje docházelo k povolení šroubů a tým údržby je musel pravidelně utahovat palicí.

Jednoho dne Rolf Steinbock vešel dovnitř právě v okamžiku, kdy se šrouby opět uvolnily. A hned nato přišel nápad, jak tento problém řešit: „Proč nerozdělit jeden utahovací moment na několik menších!“

Rychle vytvořil nákres 2″ šroubu s kulatou hlavou osazenou osmi 5/8″ imbusovými šrouby uspořádanými po obvodu hlavy šroubu. Specifikoval také tvrzenou podložku, kterou je třeba umístit pod hlavu imbusových šroubů, aby nedošlo k poškození pouzdra. Společnost US Steel vyrobila podle tohoto nákresu sadu šroubů a šrouby instalovala. A k velké spokojenosti zákazníka k povolení šroubů již nikdy nedošlo.

Rolf princip šroubu „jackbolt“ dál rozšířil a patentoval ho pod názvem Superbolt®. Nyní lze klasické matice a šrouby nahradit vícešroubovými předepínacími prvky ve stylu matic a šroubů a odstranit tak mnoho častých problémů šroubových spojů, se kterými se potýkají odvětví těžkého průmyslu. Toto unikátní řešení utahování šroubů objevovalo stále více a více podniků a společnost díky tomu rychle rostla. Podnikání vlastnila a provozovala rodina, Rolf do firmy zapojil své syny Roberta a Allana, společnost pokračovala s cílem diverzifikace a rozšiřování.

Po smrti Rolfa v roce 2001 pokračovali Robert a Allan v rozšiřování podnikání a jeho velikost se během následujících třech let ztrojnásobila.

V roce 1988 Rolf Steinbock a Gert Ploke založili společnost P&S Vorspannsysteme AG v Rüeterswilu ve Švýcarsku. Na začátku sídlila kancelář v domě rodiny Plokových a vedla ji paní Ploke, jako továrna sloužila garáž.

Od té doby byly výrobky Superbolt vyráběny a nabízeny na evropském trhu s výhradní licencí. Krátce nato se do společnosti zapojili syn spoluzakladatele Robert Ploke a hlavní podílník Gert Ploke. V roce 1993 se úspěšná společnost přesunula do nové kancelářské budovy v St. Gallenkappel. K uspokojení rostoucí poptávky po vysoce kvalitních vícešroubových předepínacích prvcích byla v roce 2005 postavena nová budova, která byla v roce 2011 dále rozšířena.

V roce 2011 získala firma Nord-Lock Group společnosti Superbolt Inc. a P&S Vorspannsysteme AG (dnes Nord-Lock AG). V obou lokacích Superbolt vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní vícešroubové předepínací prvky. Díky téměř čtyřicetileté tradici je Superbolt dobře známý jako nákladově efektivní řešení šroubových spojů ve všech hlavních průmyslových odvětvích po celém světě. A jako součást skupiny Nord-Lock Group nám nyní jedinečná kombinace inovativní technologie Superbolt a našich odborných znalostí umožňuje řešit v oblasti šroubových spojů i ty nejnáročnější výzvy.

Boltight

Společnost Boltight byla založena v roce 2001 za účelem výroby hydraulických nástrojů pro předepínání šroubových spojů, její historie však začíná v sedmdesátých letech minulého století. V této době vymyslel zakladatel společnosti Fred Heaton ideu hydraulického předepínání šroubových spojů jako způsob, který nabízí při utahování šroubů rovnoměrnost a přesnost.

Poté, co dostal tento nápad, strávil Fred 18 měsíců vývojem ve své třídě nejlepšího standardního rozsahu, kterým by pokryl šrouby ¾″ – 4″ (M20–M100) se sdruženými doplňky, a také snadno pochopitelného provozního návodu. Bylo zakoupeno zkušební zařízení a následovalo 6 měsíců prověřovacích zkoušek všech návrhů. Jako profesionální inženýr s velkým smyslem pro detail se Fred nikdy nebál přistoupit k jakýmkoli potřebným modifikacím svých nástrojů, vedoucích k tomu, aby tyto nástroje byly co možná nejbezpečnější a co nejvíce uživatelsky přátelské.

Moderní společnost obdržela první objednávku na prvek pro předepínání ½″ šroubového spoje v 2003 – objednávku na nestandardní položku. Tuto objednávku přijala a splnila a krátce nato přišla druhá objednávka na jiný nestandardní nástroj. Bylo zřejmé, že existuje silná celosvětová poptávka po řešení vytvářená na míru podle potřeb zákazníka a že mnoho požadavků zákazníků je skutečně velmi specializovaných nebo ze své podstaty specifických podle konkrétního užití.

Fred také nalezl mezeru na trhu – mnoho jiných dodavatelů schopných nabízet podobná řešení nebylo schopno nabídnout tato řešení v dostatečně rychlém čase. Z toho důvodu se hlavním zaměřením společnosti stalo rychlé dodání speciálně konstruovaných nástrojů. V současné době je nabídkou v oblasti šroubových spojů bezpříkladná schopnost rychlé dodávky zcela unikátních řešení dodávaných na klíč – od rýsovacího prkna až k dodání výrobku a jeho uvedení do provozu – v řádu týdnů.

Díky této vizi (a dosud rychle se zvětšující zákaznické základně) se podnikání dále rozrůstalo a v roce 2004 se společnost Boltight přesunula do nynějšího sídla ve Walsall, UK. Povědomí o technickém řešení Boltight a rychlosti dodání se rozšířilo i do dalších průmyslových odvětví, a z toho důvodu byly přidány další skupiny výrobků. V roce 2007 byla uvedena řada nástrojů TyphoonTM, zaměřená specifiky na trh aplikací v sektoru využití větru, a krátce nato byla přidána také řada předepínacích prvků pro podmořské aplikace.

Do současnosti byl růst společnosti Boltight exponenciální a byly zřizovány další provozovny, které umožnily rozšíření kancelářských prostor, výroby, skladů a distribuce.

V roce 2015 získal společnost Boltight Limited skupina Nord-Lock Group, který rozpoznal její celosvětově špičkovou odbornost a prozíravě přidala hydraulické předepínací prvky do svého portfolia. Skupina Nord-Lock Group vnáší do společnosti kombinaci inovace, technologie a odbornosti, přičemž zajišťuje budoucnost podnikání a investuje do celosvětového rozšíření a úspěchu Boltight.

Systém Expander

Uvolněný otočný čep, rezavý hřebík a chytrý nápad, tím to všechno začalo. Brzy se tato myšlenka stala hnací silou pro vytvoření perfektního čepu – systému zcela odolnému vůči opotřebení nosných ok otočných spojů. Koncept tohoto perfektního otočeného čepu je jádrem systému Expander.

Společnost Expander Sweden AB, založená v roce 1986, si vybudovala svoji trvalou pověst inovativní a vynalézavé společnosti na základě patentovaného řešení opotřebení otočného čepu. Od té doby společnost nashromáždila v technologii otočných čepů hojnost zkušeností. Úspěšně provedla více než milión instalací zahrnujících různé typy otočných sestav pro tisíce typů a modelů strojů.

V roce 1987 bylo systému Expander uděleno ocenění Alfred Nobel Development. Ve zdůvodnění byla důležitost systému Expander srovnána s celosvětově proslulým vynálezem kuličkového ložiska.

Společnost Expander Americas, Inc. byla založena v roce 1997. Svou činnost zahájila prodejním místem v Kalifornii a rychle se rozrostla o výrobní závod v Arizoně vybudovaný v roce 2006. V rámci úsilí o zlepšení dostupnosti zdrojů byl tento závod koncem roku 2014 přemístěn do DeWitt v Iowě. Nyní společnost Expander Americas, Inc. pokračuje v samotném srdci USA ve zlepšování procesů a růstu novými aplikacemi na nových trzích.

Společnost Expander jako přední odborník v oblasti otočných spojů cílí, díky své celosvětově vůdčí kvalifikovanosti v navrhování, edukaci, podpoře v terénu a vysoké rychlosti výrobních zdrojů, na soustavné rozšiřování svého portfolia jak u klasických otočných čepů, tak u systémů Expander.

Firma Nord-Lock Group získala společnost Expander Global v červenci roku 2016 s cílem posílit své portfolio řešení jištěných šroubových spojů.