Technická podpora

Technická podpora

Můžete se spolehnout, že Vašim potřebám věnujeme plnou pozornost a problémy šroubových spojů, kterým ve své oblasti použití čelíte, vyřešíme.

Od roku 1982 poskytuje společnost Nord-Lock Group vysoce kvalitní řešení pro celou škálu průmyslových odvětí. Jsme důvěryhodní odborníci na jištění a optimalizaci šroubových spojů.

Technická podpora je přímo dostupná prostřednictvím technických center, která jsou součástí „performance services“ společnosti Nord-Lock Group. Technická centra jsou sycena zkušenostmi a kompetentními dovednostmi a znalostmi našich inženýrů. V těchto centrech je možné provádět zkoušky a analýzy přizpůsobené potřebám zákazníka. Naši inženýři mohou také navštívit stanoviště zákazníka a provést zkoušky ve skutečném provozu nebo poskytnout školení o výrobku.

Pro Vaši informaci jsou k dispozici podkladové materiály jako brožury výrobků a instalační návody. Tyto materiály naleznete v našem centru stahování.

Technická centra Nord-Lock

Naši kvalifikovaní a inovativní inženýři jsou vždy připraveni pomoci, zkontrolovat Vaši aplikaci a diskutovat o aplikaci s cílem optimalizovat návrh šroubových spojů. Naše technická centra jsou vybavena moderními systémy; výhody širokého spektra námi nabízených služeb využívá mnoho společností.

Kompetence dostupné prostřednictvím technických center Nord-Lock:

  • Technická expertiza aplikací šroubových spojů
  • Hodnocení způsobů zajištění/utahování šroubu
  • Kalkulace nákladů/analýzy ROI
  • Analýza šroubových spojů (VDI2230)
  • Validace spojů a spojovacích prvků
  • Výpočty utahovacích momentů
  • Vývoj specifických výrobků podle potřeb zákazníka
  • Vztah utahovací moment / zatížení
  • Ověření třecích podmínek
  • Vibrační zkoušky

Technická centra Nord-Lock se nacházejí v Evropě, Severní Americe a Asii.