Performance Services

Performance Services

Náš globální řetězec služeb

Spoluprací se společností Nord-Lock Group získáváte mnohem více než jen inovativní řešení šroubových spojů. Během celého projektu přispíváme přidanou hodnotou a zajišťujeme, že se Vámi zvolená aplikace šroubových spojů mnohonásobně vyplatí.

Služby „performance services“ společnosti Nord-Lock Group pomáhají identifikovat cesty, kterými může Vaše společnost zvýšit svou konkurenceschopnost. Projekt v rámci „performance services“ může být iniciován za účelem vyřešení konkrétního problému nebo za účelem vytvoření přehledu možných zlepšení. Každý projekt je navržen tak, aby uspokojil Vaše specifické potřeby: můžeme prozkoumat stávající aplikace i návrhy budoucích aplikací, abychom nalezli ta nejvhodnější řešení.

Naši kvalifikovaní inženýři jsou schopni vytvořit kompletní přehled šroubových spojů ve Vaší společnosti, souvisejících postupů instalace a údržby, přehled aplikace nebo procesu a na tomto základě nalézt možnosti zlepšení spolehlivosti a zvýšení hospodárnosti a ziskovosti. Výsledky projektu jsou prezentovány a doloženy z pohledu návratnosti investic (ROI) a nákladů životního cyklu LCC).

Zdroje

Využitím jedinečných znalostí a nástrojů Vám můžeme pomoci při vytváření úplného a podrobného návrhového pohledu šroubových spojů a způsobů jejich jištění. Na základě našich mnohaletých zkušeností jsme schopni vyhodnotit jakoukoli záležitost týkající se spolehlivosti, spolu s odůvodněním nákladů. Účelem je zvýšení ziskovosti a produktivity aplikace spolu s úsporou dalších celkových nákladů v důsledku optimalizace šroubových spojů.

Disponujeme několika nástroji, jejichž využitím jsem schopni zajistit, že získáte cenově nejefektivnější řešení. Nejlepší cesta k dosažení spolehlivosti a k optimalizaci nákladů však vede přes vzájemnou diskusi, při které se můžeme o Vašem konkrétním problému dozvědět více.

Ať řešíte konkrétní problém šroubových spojů, nebo uvažujete o modernizaci stávajícího řešení, jsme schopni Vám pomoci.

Návrh a výroba

Špičkovou technologii šroubových spojů skupina Nord-Lock Group soustavně vyvíjí. Naši inženýři jsou schopni s Vámi spolupracovat na řešení unikátních problémů v oblasti šroubových spojů a navrhnout výrobek, který uspokojí Vaše potřeby.

Díky naší úzké spolupráci se zákazníky jsme v oblasti šroubových spojů úspěšně vyřešili milióny obtížných úkolů napříč průmyslovými odvětvími i státními hranicemi a zajistili jejich vynikající reputaci v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti.

Výrobky navržené na zakázku

Výrobky na zakázku je možné navrhnout a vyrobit rychle, tak aby byla zajištěna minimalizace prostojů, Vaše zařízení bylo zálohováno a byl zachován bezpečný a efektivní chod. Potřeby našich zákazníků, od opěrných kroužků pro dělené matice po předepínače chráněné proti nežádoucí manipulaci, jsou hnacím motorem vytváření nově patentovaných výrobků. Díky tomu se společnost Nord-Lock Group stala světovým leaderem v oblasti optimalizace šroubových spojů.

Výpočet a charakteristika spoje

Vzhledem k tomu, že s našimi zákazníky při zajišťování jejich vynikající výkonnosti v oblasti bezpečnosti a spolehlivost úzce spolupracujeme, je každý projekt navržen tak, aby uspokojil specifické potřeby konkrétního zákazníka.

Ověření v naší laboratoři

Technická centra Nord-Lock se nacházejí v Evropě, Severní Americe a Asii. Naši kvalifikovaní inženýři jsou vždy připraveni provést technickou zkoušku a ověření za účelem analýzy Vašeho šroubového spoje.

Další informace o službách poskytovaných našimi technickými centry naleznete v odkazu Technická podpora.

Zkoušky v reálném provozu a validace přímo na místě

Naši kvalifikovaní inženýři jsou schopni provést důkladné prozkoumání Vašich šroubových spojů, včetně zkoušek v reálném provozu, a/nebo validaci přímo na místě. Nabízíme také podporu při instalaci a školení na místě. Viz poprodejní služby.

 

Poprodejní služby

Ať pracujete jako operátor, dozorující pracovník, nebo inženýr, můžeme Vám pomoci a rozšířit Vaše znalosti přímo na místě nebo prostřednictvím vzdáleného školení. Můžeme Vám nabídnout pomoc formou podpory při instalaci a také servis a podporu při modernizaci. Níže jsou uvedeny některé příklady nabízených služeb, nicméně jsme schopni nabídnout školení a podporu pro zákazníka vytvořené na míru podle Vašich specifických potřeb.

Podpora při instalaci

Můžete těžit také z našich odborných znalostí instalací výrobků skupiny Nord-Lock Group. Naši školení zaměstnanci jsou schopni nabídnout tyto služby:

  • Podpora Vašich zaměstnanců během instalace
  • Školení Vašich zaměstnanců ohledně instalace
  • Kompletní instalace šroubových spojů (Poznámka: Instalace prováděné společností Nord-Lock Group jsou předmětem smlouvy)