Odborné poradenství: Jak dostat ze spojovacích prvků to nejlepší?

Otázka: Mohu šrouby používat opakovaně?
Odpověď:  Před tím, než se rozhodnete pro opětovnou instalaci demontovaného šroubu, je třeba vzít do úvahy bezpečnostní úroveň sestavy a ekonomické faktory. Operátorům často scházejí důležité informace, jako například, zda bylo u sestavy překročeno pracovní zatížení nebo provozní teplota. Vzhledem k tomu, že únavové trhliny se obtížně odhalují, je často doporučeno použít novou šroubovou sestavu (šroub, matici a podložku), a to z bezpečnostních i legislativních důvodů.

Šrouby můžete použít opětovně:

  • Pokud bylo opětovné použití specifikováno projektantem dané sestavy.
  • Pokud selhání šroubového spoje neohrozí prostředí, ve kterém je použit. Tím je myšleno například ohrožení celkové konstrukce zařízení nebo bezpečnosti operátora či jiných osob. Nejedná se o kritickou sestavu.
  • Jedná-li se o dočasné/nouzové řešení. Doporučuje se provádění pravidelných kontrol.

Před opětovným použitím závitových spojovacích prvků vždy proveďte vizuální kontrolu hlavy šroubu a/nebo matice. Zaměřte se na případné známky poškození a koroze. Zkontrolujte také, zda u spojovacích prvků s povrchovou úpravou není porušena nebo opotřebena povrchová vrstva. Ujistěte se, že závity nejsou trvale deformovány. Kontrolu proveďte pomocí nové matice. Šroubujte matici po celé délce závitu, která bude v záběru, a kontrolujte výskyt deformací. Zkontrolujte, zda dřík šroubu nevykazuje známky zúžení průměru, které by znamenalo, že u šroubu došlo k překročení meze kluzu.

Očistěte vnitřní i vnější závity a všechny stykové plochy. Utahujte při stejných nebo obdobných podmínkách, jako byly výchozí podmínky (utahovací moment, třída nástroje nebo typ lubrikace). Zajistíte tak dosažení stejné svěrné síly.

Pokud byl spojovací prvek původně utažen bez použití lubrikace, dojde pod tlakem způsobeným povolováním k degradaci povrchů dosedací plochy a závitů, čímž bude zvýšen koeficient tření mezi těmito povrchy. Pokud při opětovné instalaci spojovacího prvku provedete utažení stejným utahovacím momentem, jako byl výchozí utahovací moment, bude dosažená míra svěrné síly nižší (vzhledem k vyššímu koeficientu tření těchto povrchů). Každé další opětovné použití spojovacího prvku povede k dalšímu snížení svěrné síly až po stav, kdy bude předpětí sestavy konstantně nízké. To může vést k řadě problémů, jako jsou únava materiálu, vibrace a oddělení spojovací sestavy.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.