Předepínací prvky Superbolt zajišťují kyslíkové konvertory v britské ocelárně Tata Steel

Ocelárna společnosti Tata Steel ve městě Port Talbot (na jihu Walesu) vyrobí ročně kolem 4,5 milionu tun pásové oceli, což z ní činí jeden z největších provozů v celé Evropě.

 

Výzva:

V minulosti se pro zajišťování šroubů na kyslíkových konvertorech používal postup, při kterém se matice šroubů ohřály v olejové lázni na teplotu 200°C. Smrštění materiálu ve fázi chladnutí pak vytvářelo ve šroubovém spoji mechanické napětí, kterým byl spoj jištěn. Tento proces však obnáší řadu rizik. Olejová lázeň, ve které byly matice ohřívány, představovala nebezpečí vzniku požáru v provozu.

Dalším rizikem byla přeprava horkých šroubů pomocí jeřábu z olejové lázně ke kyslíkovému konvertoru. Šroub pak musel být manuálně umístěn a dotažen technikem s žáruvzdornými rukavicemi - to vše v oblasti s omezeným přístupem.

Tento postup jištění šroubových spojů byl potenciálně nebezpečný, obtížný a časově náročný.

Řešení:

V květnu 2014 se představitelé ocelárny Tata Steel v Port Talbot rozhodli instalovat na kyslíkové konvertory předepínací prvky Superbolt, čímž bylo dosaženo několika výhod pro celý provoz.

Předchozí postup (horká olejová lázeň) vyžadoval zhruba šest hodin činnosti. „S prvky Superbolt jsme celý postup dokončili zhruba za hodinu a půl,“ říká provozní inženýr, pan Simon Life.

Vzhledem k tomu, že k instalaci předepínacích prvků Superbolt je třeba jen ručních nástrojů, mohl být celý postup instalace prováděný na místě s omezeným přístupem vykonán relativně snadno a pohodlně. Podle pana Simona Lifa přináší toto řešení výrazné zlepšení bezpečnosti, protože již není třeba přepravovat horké šrouby po celém provozu a následně je ručně instalovat.

Očekává však i další výhody spojené s použitím prvků Superbolt. „Pokud bychom zachovali původní řešení, pak by při výměně předepínacích výztuží musely být šrouby zničeny a následně vyhozeny, protože tato původní metoda nenabízela jiný způsob jejich demontáže,“ uvádí. „Avšak prvky Superbolt lze demontovat bez poškození šroubů, které tak bude možné opětovně použít. Jedná se o významný náklad, který při příští demontáži uspoříme.“