50 000 hodin zkoušek Expander System s vynikajícím výsledkem

Expander System byl podroben provozním zkouškám v pozici ovládacího válce na kolových nakladačích Volvo BM 4300 ve Švédsku v trvání 4 dob životnosti zařízení v průběhu šesti let.

Nakladače pracovaly v nepřetržitém provozu ve švédské společnosti LECA AB (Light Expanded Clay Aggregate), kde nakládaly keramickou hlínu do obřích pecí vyrábějících nízko-hmotnostní hliněné kuličky používané do lehčených tvárnic s vysokou izolační schopností.

Díky skvělým výsledkům provozních zkoušek se společnost VOLVO Construction Equipment stala jedním z největších zákazníků společnosti Expander.