Ekologicky šetrná technologie údržby a prořezávání zelených ploch

Udržitelnost je čím dál významnějším faktorem při provádění údržby zelených ploch a kácení dřevin. Tento trend se odráží také v produktovém portfoliu severoamerické společnosti Gyro-Trac, která se již 21 let věnuje výrobě mulčovacích řezacích strojů. Nyní se zaměřila také na výrobu balíkovacích strojů na biomasu usnadňujících balení, přepravu a skladování nařezaného materiálu.

Pomocí těchto ekologicky šetrných mulčovacích strojů je možné provádět prořez a odstraňování nežádoucích dřevin způsobem, který nenarušuje strukturu zeminy a zároveň brání erozi půdy a znečištění povrchové vody. Tato zařízení dokáží uříznout strom u země a zároveň zabránit poškození kořenů sousedních dřevin.

Společnost Gyro-Trac používá ve svých výrobcích již 15 let vysoce kvalitní podložky Nord-Lock. Podložky pomáhají mulčovacím strojům udržovat rovnováhu, prodlužují jejich životnost a dobu, po kterou zůstávají řezací zuby ostré.

Hrají také důležitou roli v balíkovacích strojích na biomasu Gyro-Trac. Balíkovací systém umožňuje stlačit biomasu takovým způsobem, který vylučuje vznik kompostu a eliminuje potřebu spalování. Zákazníci společnosti Gyro-Trac tak nemají žádné dodatečné výdaje související s přepravou a likvidací materiálu, neboť uskladnění jednotunových balíků přímo na místě napomáhá udržitelnému využití půdy.

Daniel Gaudreault, majitel společnosti Gyro-Trac, uvádí: „Řezací zuby jsou klíčovým prvkem zařízení, která vyrábíme. S podložkami Nord-Lock jsme nikdy neměli problém a jejich spolehlivost je zásadním faktorem našeho pokračujícího úspěchu.“

Zákazník: Gyro-Trac
Tržní podíl v Severní Americe 60% mulčovacích strojů
Místo podnikání: Výrobní závod v kanadském Quebecu. Centrála společnosti v Jižní Karolíně (USA)
Použitý výrobek Nord-Lock: Podložky NL3/8" a NL 20
Použito na zařízeních: Mulčovací stroje, balíkovací stroje na biomasu

More insights and references

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.