Jättiläismäisen nosturin haasteellinen pystytys

Haaste
Haasteet eivät ole uutta Terex Tower Cranesille, 1962 (nimellä Comedil S.r.l) perustetulle italialaiselle yritykselle, joka valmistaa nostureita työmaiden ja teollisuuden käyttöön. Se on ollut osa Terex Cranesia vuodesta 1998 ja myy puomunostureita, kääntönostureita, torninostureita ja itsepystyttäviä nostureita koko maailmassa.

Koska suurilla työmailla käytettävien korkeiden, tehokkaiden nosturien tarve kasvaa globaaleilla markkinoilla, Terex Cranes on kehittänyt uuden kääntönosturin, jonka suurin kääntökorkeus on 75 metriä ja joka pystyy käsittelemään 66 tonnin kuormaa. Se on Terexin suurin koskaan rakentama nosturi.

Tällä CTL 1600-66 -niminen nosturi asetti ainutlaatuisen haasteen: liitoskohdan tornin ja kääntöpuomin välillä. Asennukseen tarvittiin kahdeksan M100-ruuvia ja vakioratkaisuun olisi tarvittu 90-kiloista hydraulista kiristintä. Se olisi taas vaatinut asennukseen kahta työntekijää ja erillistä pikkunosturia painavan kiristimen käsittelyyn – tämä kaikki pienessä tilassa ja korkealla yläilmoissa.

Ratkaisu
Vakioratkaisun toteuttaminen merkitsi nosturin rakenteen muuttamista. Projektissa työskentelvät insinöörit eivät halunneet tehdä muutoksia, koska he olivat tyytyväisiä alkuperäiseen suunnitelmaan. Heidän haasteenaan oli varmistaa, että tornin ylhäällä tapahtuva asennus olisi helppoa ja turvallista käyttäjille rakennetta muuttamatta.

Nord-Lock on yksi Terexin alihankkijoista ja ehdotti heille vaihtoehtoista ratkaisua – Superboltin monipulttisia kiinnittimiä. Superbolt CY-M 100X6/W varmisti suunnittelutiimin teknisen toteutuksen ilman muutoksia.  Kiristyksen voi suorittaa pienessä tilassa vain yksi työntekijä, joka voi kiristää pultit oikeaan puristusvoimaan käyttäen tavallista momenttiavainta 90 kilon hydraulisen version sijaan.

Tulos
Työn suoritus kestää noin 40 minuuttia, eli saman verran kuin vakioratkaisussakin. Vaikka jokaisen pultin voi kiristää nopeammin, niin niitä on kuitenkin kahdeksan yhdessä yksikössä. Nopeus ei ollut kuitenkaan ratkaiseva tekijä. Tämäntyyppisessä sovelluksessa – erittäin isot nosturit, joissa on pitkät jatkeet – ovat sellaiset edut kuin hallittavuus, pieni tila, turvallisuus ja yksi työntekijä kahden sijaan tärkeämpiä.

CTL 1600-66 tuli markkinoille 2014, joten on vielä liian varhaista evaluoida asiakkaiden reaktioita. Mutta Terex on optimistinen tämän jättiläismäisen norsturin tulevaisuudennäkymistä pitkällä tähtäimellä.