Asiantuntijat: Voitelun vaikutukset kiinnittimien uudelleenkäytössä

K: Mitä tapahtuu liitoksen esijännitykselle uudellenkäytössä?

V:  Monissa sovelluksissa käytetään mutterit ja ruuvit uudelleen, niin kauan kuin ne ovat hyvässä kunnossa käytön jälkeen. Useinkaan ei oteta huomioon sitä, mitä esijännitykselle tapahtuu uudelleenkäytössä.

Kiristyksessä uros- ja naaraskierteen sekä ruuvin pään/mutterin ja alustan väliset metallipinnat hiovat toisiaan aiheuttaen kulumaa. Tuloksena on suurempi ja hajanaisempi kitka.

Kitkan hajonta on ominaista ruuviliitosten asennuksessa, ja se voi olla hyvinkin suurta, jos asennus tehdään ilman voitelua. Kun kiinnittimiä käytetään uudelleen ja kiristetään tiettyyn momenttiin, momentista kuluu enemmän kitkasta selviytymiseen ja vähemmän vaaditun esijännityksen saavuttamiseen. Jokaisen uudelleenkäytön yhteydessä esijännitys pienenee ja muuttuu epätarkemmaksi. Tämä voi muodostua ongelmalliseksi, jos suunnittelija on määritellyt sovellukselle tietyn esijännitysalueen, jotta voidaan säilyttää riittävä kiinnitysvoima kestämään liitoksiin vaikuttavia ulkoisia voimia. Näin esijännitys ei ehkä ole riittävä kestämään liitokseen vaikuttavaa kuormitusta, minkä vuoksi liitos pettää.

Voitelemalla kiinnittimet ennen jokaista käyttöä voidaan pienentää kitkaa parantamaan momentti-kuormitussuhdetta. Myös kitkan hajontaa voi pienentää optimoimalla esijännityksen tarkkuuden. Kuva esittää momentin ja kuormituksen kuivassa ja voidellussa asennuksessa. Kun esijännityksen hajonta määritetyssä momentissa on melko satunnaista, voit vaikuttaa hajonnan vaihteluun tällä yksinkertaisella muutoksella.

Valmistajan antamat voiteluohjeet ovat etusijalla, ja niitä on noudatettava. Momenttia täytyy ehkä pienentää, jotta ruuvi tai liitetyt osat eivät hajoa.

Tilaa ilmainen lehtemme

Pysy ajan tasalla alan uusimmista uutisista, mielipiteistä ja tietämyksestä tilaamalla Bolted-lehtemme.

Lue lisää yhteystietojesi käsittelystä tietosuojakäytännöstämme.

Kiitos Bolted-lehden tilaamisesta!

Ota meihin yhteyttä

Lue lisää yhteystietojesi käsittelystä tietosuojakäytännöstämme.

Kiitos yhteydenotosta!