ASIANTUNTIJAT: Kaikki irti kiinnittimistä

K:  Voinko käyttää ruuveja uudelleen?
V:  Ennen kuin käytät ruuveja uudelleen, sinun täytyy ottaa huomioon kokoonpanon turvallisuustaso ja taloudelliset näkökannat. Käyttäjillä ei usein ole tärkeitä tietoja, esimerkiksi siitä, onko kokoonpanon käyttökuormitus tai -lämpötila ylittynyt. Väsymismurtumia on vaikea löytää, uuden pultin (ruuvin, mutterin ja aluslevyn) käyttö on usein suositeltavaa turvallisuus- ja laillisuussyistä.

Voit käyttää ruuveja uudelleen:

  • jos kokoonpanon suunnittelija on määritellyt uudelleenkäytön
  • jos ruuvin pettäminen ei aiheuta vaaraa sen ympäristölle, esimerkiksi koko rakenteelle, käyttäjien tai muiden turvallisuudelle; kokoonpano ei ole kriittinen
  • väliaikaiseen käyttöön / hätäkäyttöön. Ajoittaiset tarkastukset ovat suositeltavia.

Tarkasta aina silmämääräisesti ennen kiinnittimen uudelleenkäyttöä, onko päässä ja/tai mutterissa vahingoittumisen tai korroosion merkkejä. Tarkista, että pinnoitettujen kiinnittimien pinnoite ei ole vahingoittunt tai kulunut. Varmista, että kierteet eivät ole muuttaneet muotoaan kiertämällä mutteri ruuvin kierteeseen. Tarkista, onko kiinnittimen varren halkaisija pienentynyt, mikä on merkki siitä, että kiinnittimen myötöraja on ylittynyt.

Puhdista sisäiset ja ulkoiset kierteet ja kaikki kontaktipinnat. Samat tai samanlaiset kiristysolosuhteet kuin alkuperäisessä asennuksessa – kuten vääntömomentti, työkalut tai voiteluaine – varmistavat, että saadaan sama puristusvoima.

Jos kiinnitin on alun perin asennettu ilman voitelua, painepinnat ja kierteet vahingoittuvat paineessa löystämisen aikana, mikä nostaa pintojen välistä kitkakerrointa. Kiristettäessä uudelleen alkuperäiseen vääntömomenttiin aiheuttaa pienemmän puristusvoiman näiden pintojen suuremman kitkakertoimen vuoksi. Myöhempi uudelleenkäyttö pienentää puristusvoimaa edelleen, ja esijännitys pysyy pienenä, mikä voi aiheuttaa monia ongelmia, kuten väsymistä, tärinää tai liitoksen irtoamista.

Ota meihin yhteyttä

Lue lisää yhteystietojesi käsittelystä tietosuojakäytännöstämme.

Kiitos yhteydenotosta!