Mikä on kuormituksen siirtokerroin?

Käytettäessä hydraulisia pulttikiristimiä tuottamaan pulttiliitokseen kontrolloitu esikuormitus täytyy tarkastella useita tekijöitä, joista yksi on kuormituksen siirtokerroin. Se on keskeinen tekijä varmistettaessa, että valitut työkalut pystyvät tuottamaan liitokseen tarvittavaa esikuormitusta suuremman kuormituksen mahdollisen häviön korvaamiseksi.

clamp-length-1.pngKuormitusta voi hävitä liitoksesta useista syistä, muun muassa liitoksen vääntymisen, paikallisen myödön ja geometrisen epätasapainon vuoksi. Voidaan kuitenkin huomauttaa, että liitosrakenteen ja pultin jäykkyyden erotuksella voi olla vaikutus liitoksen kuormituksen kokonaishäviöön. Liitoksen kuormitushäviön voi laskea teoreettisesti erilaisilla kaavoilla, jotka perustuvat pultin läpimitan ja kiristyspituuden tiedettyihin arvoihin. Laskelman tulokseksi saatu arvo tunnetaan yleisesti nimellä kuormituksen siirtokerroin (load transfer factor, LTF). Se antaa teoreettisen suhteen, jonka voi kertoa tarvittavaa esikuormitusta vasten ja saada tulokseksi annetun kuormituksen, joka korvaa teoreettiset häviöt.

clamp-length-2.pngAnnettu kuormitus = esikuormitus x kuormituksen
siirtokerroin

Kuormituksen siirtokerroin on tärkeä sekä työkalujen suunnittelussa että niiden valinnassa. Työkalujen suurimman antotehon täytyy olla vähintään annetun kuormituksen suuruinen, mutta usein se ylittää tämän arvon. Liitoksen ja pultin rasituksia täytyy tarkastella huolellisesti, jotta kuormitusolosuhteet eivät varmasti ylitä hyväksyttyjä suunnittelukriteerejä. Lisäksi kuormituksen siirtokertoimen laskelma voi osoittaa kuormitusolosuhteiden, liitoksen rakenteen ja kiristinratkaisun muutostarpeita.

On tärkeää muistaa, että kuormituksen siirtokerroin on teoreettinen arvo, jolla ei voi määrittää pulttiliitoksen tarkkaa kuormitushäviötä. Suunnittelua ja kuormituksen antamista varten kuormituksen siirtokerroin kuitenkin kertoo kuormitusolosuhteet, jotka huomioivat liitoksen fyysiset häviöt. Kuormituksen tarkkaa mittausta varten voidaan käyttää esimerkiksi pultin pitenemän mittausta heittokellolla tai Boltight Echometer -tuotesarjan ultraäänimittauksella.

Tilaa ilmainen lehtemme

Pysy ajan tasalla alan uusimmista uutisista, mielipiteistä ja tietämyksestä tilaamalla Bolted-lehtemme.

Lue lisää yhteystietojesi käsittelystä tietosuojakäytännöstämme.

Kiitos Bolted-lehden tilaamisesta!