Nord-Lock skapte den originale låseskiveteknologien som sikrer skrueforbindelser selv når de utsettes for kraftige vibrasjoner og dynamisk belastning. Det er umulig for våre produkter å løsne utilsiktet på grunn av kileeffekten under skruehodet og mutteren.
Nord-Lock wedge-locking technology

Låseskive Teknologi

Nord-Locks låseskive teknologi holder skrueforbindelser med klembelastning istedenfor friksjon. Systemet består av et par låseskiver med kammer på den ene siden og radiale tenner på den andre siden.

Nord-Lock låseskiver sikrer elementene i en skrueforbindelse som forhindrer at de kan løsne selv når det utsettes for ekstrem vibrasjon eller dynamisk belastning. Utvalget fra Nord-Lock inkluderer stål konstruksjonsskiver, hjulmuttre, kombiboltskiver og skreddersydde løsninger. 

Tiltrekking

Når skruen og/eller mutteren strammes, vil tennene gripe seg inn i overflatene. Siden kamvinkelen α, er større enn gjengestigningen β, skapes det en kileeffekt som sørger for at bolten ikke kan rotere så den løsner.  Nord-Lock låseskive er sikret på plass og tillater kun bevegelse i kamflaten. Skruens/mutterens rotasjoner blokkeres av kammenes kileeffekt.


Løsne

Når skrueforbindelsen løsnes med en momentnøkkel, vil låseskivene ekspandere mer enn gjengestigningen slik at skrueforbindelsen strekkes. Nord-Lock låsekiver holder sammen elementene i en skrueforbindelse selv om den utsettes for vibrasjoner eller dynamisk belastning.


Egenskaper

 • Standardutvalg tilgjengelig for størrelser M3 - M130
 • Låseskiver er tilgjengelig i 5 ulike materialer - stål, rustfritt stål, 254 SMO®, INCONEL® / HASTELLOY® og C-276 INCONEL® 718
 • Låseskivene er tilgjengelig med forstørret ytterdiameter (SP-skiver)
 • Pålitelig boltsikringssystem ved høye og lave klembelastninger

Multifunksjonell Låseskive

Skrueforbindelser svikter av to årsaker - spontan løsning og slakking. Nord-Lock mulitifunksjonelle låseskiveteknologi takler begge.

Kilelåsingseffekten hindrer spontan boltløsning, mens fjæreffekten kompenserer for tap av forspenning på grunn av setninger - slik at du har full sikkerhet i alle situasjoner .

Hvordan virker det?

 1. Ved tiltrekking av skrueforbindelsen, vil skivene flates ut og tennene feste seg i kontaktflatene.
 2. Siden kamvinkelen α, er større enn gjengestigningen β, skapes det en kileeffekt som sørger for at skrueforbindelsen ikke kan rotere så det løsner.
 3. Rett etter tiltrekking, vil skrueforbindelsen sette seg og elementene synker ned i overflatematerialet.
 4. Skivene bøyes ned og fjæreffekten (Fs) motvirker skrueforbindelsens slakking og dermed forhindrer tap av forspenning i forbindelsen.

Disse multifunksjonene gjør at skrueforbindelsen hele tiden opprettholder forspenningen og hindrer spontan løsning, og tjener som en effektiv løsning mot vibrasjoner, dynamiske belastninger og setninger. 


Egenskaper

 • Standardutvalg tilgjengelig for boltstørrelser M6 - M20
 • Låseskiver er tilgjengelig i stål
 • Låseskivene er tilgjengelig med forstørret ytterdiameter (SP-skiver)
 • Hindrer boltløsning som følge av vibrasjoner og dynamisk belastning, og kompenserer for manglende forspenning på grunn av innsynking og avspenning.

Kunders suksesshistorier