DROPS, en global arbetsgrupp som erbjuder strategier för att förebygga tappade objekt inom industrisektorn.

Allen Smith reser jorden runt för att sprida kunskap och agera rådgivare på uppdrag av DROPS, en global arbetsgrupp som erbjuder strategier för att förebygga tappade objekt inom industrisektorn. Uppgiften består av att utbilda personer som själva ska fungera som utbildare, att uppmärksamma problemet i klassrumslektioner och att bistå med praktisk utbildning. Han hittade en lucka i sitt pressade tidsschema på väg från New York till Muscat i Oman för att samtala med Bolted om de senaste säkerhetstrenderna inom olje- och gasindustrin och vad som kommer härnäst.

allen-smith.jpg

Hur stort är säkerhetsmedvetandet som du träffar på under dina resor?

Det har länge funnits en stor uppmärksamhet på risken och konsekvenserna av fallande föremål bland företag som arbetar på oljefält och med borrning. Det är ett grundläggande förhållningssätt till att arbeta och använda utrustning på hög höjd, och oavsett vilken uppgift de har, är alla medvetna om problemet. De samlade insatserna från DROPS under de senaste 20 åren har skapat en enighet på bästa metoder för skydd och riskminimering. Resultatet är en erkänd resurs som andra kan ta till sig och få nytta av helt gratis.

Hur samarbetar olika branscher kring säkerhet?

Genom DROPS har ett brett, tvärindustriellt samarbete bedrivits för att undersöka och utveckla verktyg och tekniker som ska minska eller eliminera fallande föremål.

Det sträcker sig över ett stort område från uppmärksamhet och riskbedömning, åtgärdsplanering och kontroll, konstruktion och tillverkning av utrustning, inspektion och inventariehantering till transport och logistik och mycket mer. Allt instruktionsmaterial från DROPS speglar ett åtagande att dela med sig och lära sig.

Ur ett skruvperspektiv har DROPS stimulerat en bredare förståelse för de fästelementprinciper som har varit till gagn för utrustningsdesign och arbetsplatsinspektioner.

Hur viktigt är kvalifikation och certifiering inom industrin?

Kvalifikation och certifiering är mycket viktigt i en bransch där hållbarhet är kritisk för att säkerställa effektivitet och säkerhet. Det garanterar val av godkända och lämpliga produkter som är till nytta för hela livscykeln. Certifieringen skapar en tydlighet och visshet om material, testprocesser och precisionen i säkerhetsdata.

Vilket är nästa steg för DROPS?

Det finns förutsättningar för att arbeta fram gemensamma industristandarder som kräver större uppmärksamhet på förebyggande insatser mot fallande föremål, speciellt hur fästelement väljs och hanteras.
DROPS kommer därför att fortsätta att stimulera samarbeten där produkttillverkare, utrustningsspecialister och tekniska myndigheter kan undersöka olika teknologier och tekniker i öppna, transparenta arbetsgrupper.

Namn: Allen Smith
Titel: Principal DROPS trainer, Silverdot Limited
Ålder: 53
Professionell bakgrund: Direktör för Silverdot Ltd, baserat i Banchory i Skottland. Silverdot administrerar och promotar DROPS globalt på uppdrag av DROPS styrkommitté.

Prenumerera gratis på vårt digitala magasin

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Hittade du vad du letade efter?
Kontakta oss gärna med frågor:
För Nord-Lock/Boltight/Superbolt
info@nord-lock.se

För Expander: info.expander.se@nord-lock.com

Eller klicka på kuverten här under!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!