Lossnade skruvar är ett minne blott

Utmaningen
På elkraftverk runtom i världen blir gasturbiner allt viktigare för världens elförsörjning. Mitsubishi Heavy Industries tillverkar för närvarande superstora gasturbiner som är över sex meter höga och över sexton meter långa. Med roterande maskineri av den magnituden är vibrationer oundvikliga, och fram tills nyligen användes kablar eller fjädrande brickor som fastsättningssystem för att förhindra rotation.

Eftersom insidan av en gasturbin är ett invecklat maskineri med en mängd sammansatta komponenter är utrymmet begränsat och arbete svårt att utföra. Det krävs stor skicklighet för att installera kablar och fjädrande fixturer och därför beslöt Mitsubishi Heavy Industries att leta efter en ny lösning som var enklare att montera och inspektera med jämna mellanrum.

Lösningen
I jakten på en ny lösning besökte Ryosuke Fuji på Mitsubishi Heavy Industries Nord-Lock där de utförde vibrationstester på fästelement. Det presenterade resultatet var fantastiskt, och visade att Nord-Locks brickor förhindrade rotation även under extrema vibrationer.

Mitsubishi Heavy Industries hade dessutom bra erfarenhet av Nord-Lock sedan tidigare, eftersom de hade använt deras brickor på en gasturbin i en demonstrationsfabrik i Takasago i Japan. Alla kritiska skruvförband var säkrade i över fyra år.

Resultatet
Just nu monteras Nord-Locks brickor på Mitsubishi-gasturbiner på elkraftverk i Japan och i andra länder. Det gäller bland annat den nya gasturbinen av J-modell, som levererades 2011 och har den mest effektiva elgenereringen i världen.

För Mitsubishi Heavy Industries kunder innebär Nord-Locks brickor att det är lättare att förhindra att skruvar lossnar, vilket i sin tur leder till stabilare elförsörjning. Sedan Nord-Locks säkerhetsbrickor började användas har inte en enda skruv lossnat.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!