D2FC sparar tid och pengar med Nord-Lock

D2FC är ett franskt företag som tillverkar kritiska högtrycksventiler för vattenkraftverk. Nu har de beslutat sig för att börja använda Nord-Lock-brickor som standard.

– Vår affärsförbindelse med Nord-Lock startade när vi började använda MJT. Därefter upptäckte vi brickorna och kunde snabbt se att de var perfekta för att säkra skruvförband med, speciellt om det var utsatt för vibrationer, förklarar Bernard ­Dangreau, teknikchef på D2FC.

– Brickorna var en mycket bättre lösning för att fixera ventilsätena på våra dubbelexcentriska kulventiler. Klaffarna sitter under vattnet och vibrerar. För att täppa till dem använde vi tidigare sexkantiga brickor fastlödda på en liten platta, vilket gjorde att skruven inte lossnade. Men det var en dyr lösning som dessutom medföre problem i samband med underhåll, så det blev väldigt fördelaktigt för oss när vi ersatte dem med de betydligt mer lättanvända Nord-Lock-brickorna.

D2FC kom i kontakt med Nord-Lock för lite mer än två år sedan när de började använda Superbolt MJT.


– Att valet föll på Superbolt MJT har flera orsaker, inte minst är de väldigt kostnadseffektiva, förklarar Dangreau. Eftersom det inte krävs några specialverktyg för att montera Superbolt MJT går det att placera skruvarna tätare ihop, och därmed minskar storleken på den säkrade komponenten.
Detta har bland annat betytt att diametern på maskinernas axlar har kunnat minskas, och som en konsekvens även motståndsmomentet och manövreringsorganen. När han säger specialverktyg menar han hydrauliska sträckningsverktyg. För att kunna använda dem måste det finnas gott om utrymme runt skruven, och dessutom måste själva skruvarna vara av en viss storlek.

Eftersom det inte krävs några specialverktyg för att dra åt Superbolt MJT kan montörerna spara mycket tid. Dangreau förklarar att de här spännelementen kan skötas för hand ”utan mekanisk hjälp”, och han påpekar även att ”de kan dras åt med en enkel momentnyckel.” Han menar också att montören i många andra fall behöver hjälp med att sköta en hydraulisk ­nyckel, och att detta förlänger åtdragningsprocessen ytterligare.

En annan orsak är enligt Dangreau att man inte behöver applicera mer än nödvändig nominell förspänning för att dra åt Superbolt-spännelementen, i motsats till vad som krävs för vanliga skruvar. När dessa skruvar dras åt med en hydraulisk nyckel måste man använda en förspänning som är upp till 40 % högre än det nominella värde som eftersträvas. Detta för att det nominella värdet ska kunna bibehållas efter att den hydrauliska spänningen som uppnåtts med nyckeln har avlägsnats.

– Detta är främst för att de hopskruvade delarna komprimeras, förklarar Dangreau, och tillägger att den 40 % extra spänningen betyder att skruven i vissa fall måste göras större än vad som egentligen är nödvändigt för att den inledande åtdragningsprocessen ska kunna genomföras.

Tack vare Superbolt MJT i kombination med Nord-Lock-brickor kan D2FC:s produkter justeras minutiöst och på ett oerhört tillförlitligt sätt.
– Eftersom ventilen optimeras och underhållet begränsas leder det till besparingar i både tid och pengar, och därmed blir våra produkter mer konkurrenskraftiga.

D2FC valdes exempelvis ut av den stora energijätten EDF till att leverera delar av den avgörande utrustningen för moderniseringen av Frankrikes vattenkraftsanläggningar och tillika landmärke högt uppe i Alperna. I mars 2013 påbörjades arbetet på det tre år långa projektet med att renovera och modernisera vattenkraftsanläggningen Tignes-Malgovert, som öppnades för över 60 år sedan och består av tre dammar och sju kraftverk. Fram till år 2015 kommer EDF att ha investerat nästan en miljard euro i att optimera och modernisera sina 435 vattenkraftverk runtom i Frankrike. 

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!