Öppnar upp nya områden

Det verkade vara helt omöjligt. Att bygga en gasplattform som var stark och stabil nog att motstå Nordsjöns krafter och ändå tillräckligt flexibel för att kunna monteras ned och flyttas. Med nästa sex meter långa Superbolt-enheter lyckades Heerema Fabrication Group göra ett genombrott i branschen.

Gasplattformen F3-FA ligger i den nederländska delen av Nordsjön ca 240 km från Nederländerna. På ytan ser den ut som de flesta offshoreplattformar för olja och gas – men med en viktig skillnad. Till skillnad från traditionella plattformar behöver den här inte tas ur drift när gasfältet har tömts. Man packar helt enkelt ihop den, flyttar den till en annan plats och fortsätter produktionen.

Aldrig tidigare har en så kallad SIP-plattform (Self-Installing Platform) av den här storleken och omfattningen byggts på så här djupt vatten. Hela strukturen, inklusive allting ovanför ytan, fyra sugcylindrar och fundament, har en total höjd på 133 meter och väger över 8 800 ton. Den monteras långt ut till havs på djupt vatten där den kommer att utsättas för starka vindar och höga vågor.

Heerema Fabrication Group (HFG), det företag som har fått i uppdrag att bygga plattformen, beräknar att mer än en miljon arbetstimmar har lagts på projektet. Resultatet är en otrolig uppvisning i teknik, och något som kommer att förändra hela offshorebranschen.
Redan under tidigt 1970-tal upptäcktes gasfyndigheter i F3-FA-fältet i Nordsjön, men de har lämnats orörda fram till nu eftersom gas­ansamlingarna är för små för att motivera byggandet av en permanent plattform. Enligt branschens befintliga ekonomiska modell ska värdet på fyndigheterna i ett visst fält överstiga kostnaderna för att upprätta en offshorerigg.

Men eftersom den nya återanvändningsbara plattformen kan användas för flera fält under sin livstid kommer den att förändra hela branschen, och följderna är enorma. Helt plötsligt är det nu ekonomiskt genomförbart att utnyttja alla de mindre reserver av olja och gas som finns i världen.

Projektet påbörjades 2009 när HFG till att börja med fick i uppdrag att bygga en SIP-plattform – en offshoreplattform som kan byggas utan kranfartyg eller tung pålutrustning. Liknande SIP-plattformar har använts förut, men då bara när plattformarna varit mindre och legat i grundare och lugnare vatten. Den nya installationen måste kunna ta en mycket tyngre plattform, och under mycket tuffare förutsättningar. Dessutom skulle den också gå att demontera och flyttas.

Hur gjorde då HFG för att lösa denna till synes omöjliga uppgift? Deras lösning var att använda de enklaste och äldsta fästelementen i människans teknikhistoria – skruvar. Skruvarna, som kommer från Nord-Lock Group, är 5,5 meter långa, har en diameter på 24 cm och väger över 2 000 kg. Och den spännmutter av Superbolt-modell som används väger 350 kg.

– De Superbolt-enheter som vi försåg dem med ger ett lika säkert resultat som svetsning, fast de är mycket enklare och snabbare att montera, säger Franz Raymann, Service Manager på Nord-Lock. Vi specialdesignade förseglingen, så att jackboltskruvarna skyddas i den krävande miljön. Var och en av de 36 jackboltskruvarna i varje Superbolt-spännelement har förseglats separat för att skydda dem från korrosion och bevara smörjningen. Därför kan jackboltskruvarna lossas utan att de skadas och hela konstruktionen kan återanvändas.

Eftersom ingen tidigare har vågat sig på ett projekt av den här storleken hjälpte Nord-Lock också till med tester, beräkningar och montering. En annan fördel Superbolt-lösningen bidrog med var att spänning och förspänning kan kontrolleras när som helst.

Hela plattformen, inklusive fundament, konstruerades på land och transporterades sedan ut till havs med en plan pråm. När den kom fram till gasfältet F3-FA sänktes fundamenten ned i havsbädden där de fixerades med fyra sugcylindrar. Med hjälp av lyftanordningar lyftes plattformen av pråmen och placerades på fundamenten. Därefter fästes den med sexton Superbolt-enheter – fyra på varje fundament – med en förspänning på 12 000 kN på varje. När monteringen var klar togs lyftanordningarna bort, och hela den 4 000 ton tunga plattformen hängde på bara 16 Superbolt-enheter. Hela installationen, från det att pråmen anlände till platsen, tog bara två dagar och fyra timmar – ganska anmärkningsvärt för en konstruktion av den storleken.

– Jämfört med andra monteringsmetoder går allt mycket snabbare och enklare med Superbolt, tillägger Raymann. Snabb installation var viktigt även av den anledningen att pråmen inte fick utsättas för alltför hårt väder förrän plattformen var säkrad.
– Tack vare att Superbolt användes kan installationsprocessen även göras omvänd och upprepas på nytt. Skruvarna kan lossas och återanvändas, vilket är själva poängen med en flyttbar plattform. För HFG är Superbolt den perfekta lösningen.

– Nord-Locks snyggt designade Superbolt-lösning och det smarta åtdragningssystemet var det som gjorde att F3-FA-plattformen kunde realiseras, säger Frank Slangen, HFG:s projektchef för F3-FA.

Just nu är F3-FA-plattformen den enda offshoreplattformen i sitt slag, men att hela projektet lyckades så väl och den potential det öppnar upp för betyder att det inte kommer att dröja länge innan fler byggs. Med en beprövad skruvsäkringslösning som också visar att den kan uppfylla kraven från en sådan tillämpning kan Nord-Lock förvänta sig att snart bli kontaktade igen.

FAKTA: Heerema Fabrication Group (HFG)
Om: Ledande entreprenadföretag, specialiserat på stora och avancerade strukturer för offshoreindustrin.
Ingår i: Heerema Group
Antal anställda: Ca 1 000
Grundat:: 1948

AFFÄRSARGUMENT

  • Snabbt och enkelt – kan dras åt och lossas snabbt, till skillnad från svetsade kopplingar.
  • Återanvändningsbara – kan lossas utan att de skadas och sedan återanvändas.
  • Underhåll – förspänningen kan kontrolleras när som helst.

Säkra skruvförband

Letar du efter rätt lösning för dina skruvsäkringsbehov?

Få mer än bara produkter Teknisk support Vi hjälper dig gärna Kontakta oss

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna direkt!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!