Klinga och handtag väl förankrade

Utmaningen
Fäktning är en krävande sport, inte bara för utövarna utan även för utrustningen. Under en tävling utsätts svärdet för mängder av rörelse och tryck. Det kan på sikt lossa förbandet mellan klinga och handtag.

Som en av Storbritanniens ledande tillverkare av fäktningsutrustning, och den enda som drivs av olympiska fäktare, vill Leon Paul hela tiden förbättra och utveckla sina produkter.

Företaget har tillhandahållit utrustning åt olympiska atleter, olympiska och internationella tävlingar, inklusive OS i London 2012, och till och med Hollywood-filmer. Det innebär att deras produkter måste vara av högsta kvalitet, och lossade skruvar måste hållas till ett minimum.

Lösningen
Efter att ha kommit i kontakt med Nord-Locks produkter beslöt Leon Paul att testa brickorna som användes för att säkra muttern som fäster handtaget vid klingan. De nya svärden delades sedan ut till medlemmar i Storbritanniens olympiska fäktningslag för att se hur de skulle klara sig i en tävling.

Resultatet
Alla atleterna rapporterade en märkbar förbättring till Leon Paul och kunde intyga att klingan inte längre lossnade. Resultatet gjorde att Leon Paul tog beslutet att utrusta alla sina svärd med Nord-Lock-brickor.

More insights and references

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!