Sätter X-serien på prov

UTMANINGEN

Wam Metals är tillverkare och leverantör av en mängd specialkomponenter både med och utan järn på den inhemska, syd­afrikanska marknaden och internationellt. Företaget har sedan lång tid ett nära samarbete med logistikföretaget Transnets Freight Rail Division, som är specialiserade på transport av fraktgods, huvudsakligen via den elektrifierade järnvägen.

Skarvkontakterna i de installationer Wam Metals gjorde för Transnet var förut utformade så att vikbleck användes för att låsa fast skruven efter att den hade dragits åt. Det inträffade dock många incidenter på grund av dåligt underhåll. I arbetsgången ingick att skarvarna skulle dras åt först en gång och sedan en gång till senare. Först då kunde vikblecken böjas så att skruven låstes fast.

Vid de incidenter som inträffade märkte man att brickorna oftast var intakta och vibrationer från den överhängande kontaktledningen medförde att skruvarna lossnade och kontakttråden drogs ut ur skarven.

LÖSNINGEN

Wam Metals bad i april 2014 Transnets teknikavdelning om godkännande för att ändra specifikationerna, så att de kunde börja använda Nord-Locks original brickor i rostfritt stål i stället för de ursprungliga vikblecken.

Omfattande tester genomfördes. Brickorna från Nord-Lock fungerade som de skulle utan att glida, så Transnet godkände att man började använda dem i stället.

RESULTATET

Hittills har inga incidenter relaterade till felande skarvkontakter utrustade med Nord-Locks brickor rapporterats. Wam Metals använder för närvarande NLX10 för signalfästena, NL10ss för skarvkontakter på 107 mm² och NL12ss för skarvkontakter på 161 mm² samt för spår- och mastfästen.

För Wam Metals innebär Nord-Locks brickor på skarvkontakterna att förbanden inte behöver dras åt igen längre fram. Detsamma gäller signal-,­ spår- och mastfästen, vilket i sin tur leder till lägre underhållskostnader och färre incidenter med felande kopplingar.

För Nord-Lock är WAM Metals en instressant applikation. De sätter verkligen X-serien på prov inom ett område som är relativt nytt för Nord-lock.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!