Livsmedelsföretaget som kör säkert

Olyckor där lastbilar och sårbara vägtrafikanter är inblandade slutar ofta tragiskt, men är det en risk som helt kan undvikas? Ja, om du frågar EDEKA Südbayern, en tysk återförsäljare av livsmedel som har blivit pionjär på trafiksäkerhet.

edeka_article.jpgFå trafiksäkerhetsfrågor diskuteras livligare i Tyskland än behovet av moderna säkerhetssystem i lastbilar. Enligt den tyska Statistiska Centralbyråns statistik från 2017, var lastbilar och cyklister inblandade i 3100 olyckor.

76 av dem slutade med dödlig utgång, vilket är mer än ett dödsfall i veckan. Ungefär en tredjedel av olyckorna som medförde personskador orsakades av högersvängande lastbilar, d.v.s. lastbilsföraren kunde inte se cyklisten. Under senare år har många barn råkat ut för sådana olyckor.

Det höjs krav på att helt förbjuda lastbilar i städerna, och trycket på regeringen att agera växer. En EU-förordning om utbyggda säkerhetssystem för lastbilar diskuteras redan men väntas inte kunna bli lag före 2024.

Tar initiativet med lastbilssäkerhet

Ett företag som inte sitter och väntar på ny lagstiftning är EDEKA Südbayern, en av de största livsmedelsåterförsäljarna i Tyskland. För fyra år sedan utvecklade företaget en svängassistent med inbyggd kamera som eliminerar förarens ”döda vinkel”. Nu syns cyklister och fotgängare bättre.

”Efter flera dödsolyckor med lastbilar inblandade i regionen gjorde jag undersökningar och kom underfund med att det inte fanns några lämpliga säkerhetslösningar på marknaden,” förklarar Anton Klott, företagets tekniska direktör. ”Våra lastbilar kör genom alla stora städer i regionen, och att svänga har alltid varit en farlig manöver. Jag beslöt mig för att utveckla lösningen själv, och två månader senare hade vi den första svängassistenten på vägen.”

Idag säljs systemet externt av en partner på lastbilsmarknaden. Hittills har systemet installerats i mer än 2 000 fordon som tillhör andra företag – som en del av ett projekt som inte genererar någon vinst för EDEKA Südbayern.

”Vi är en livsmedelshandlare som älskar säkerhet,” säger Klott. ”De här olyckorna har dramatiska konsekvenser, även för lastbilschaufförerna. Statistiken visar att 80% av alla förare som har varit med om en dödsolycka lider av långtidsstress som hindrar dem från att fortsätta att arbeta. Men också polisen och andra som varit först på olycksplatsen behöver psykologisk hjälp för att kunna komma över dessa olyckor.”

Den säkraste lastbilsparken i Europa

EDEKA Südbayern har ungefär 300 lastbilar i sin vagnspark och 475 förare som kör i skift dygnet runt över hela Sydtyskland.

Klott är utbildad bilmekaniker och fordonsbyggare. Han har arbetat i företaget i 40 år, varav 19 som teknisk direktör. Han delar en vision med företagsledningen – att ha den säkraste lastbilsparken i Europa. Och deras svängassistent är bara en del av det.

”Säkerhet är viktigare än pengar,” säger Anton Klott.

Han tar brandsläckaren i förarhytten som ett exempel. Det är en säkerhetsfunktion som inte krävs i lagen, men det är standardutrustning i EDEKA Südbayerns samtliga lastbilar. ”Våra förare har kunnat släcka bränder vid olyckor på motorvägen och har räddat många liv. Flera kollegor har till och med fått Bayerns räddningsmedalj för sina insatser.”

Fordonen har också en backningsassistent som kan bromsa automatiskt. Ultraljudssensorer baktill gör det omöjligt att köra över personer eller föremål. Redan innan tekniken var godkänd installerade EDEKA Südbayern sidoblinkers. När föraren ändrar riktning blinkar hela lastbilssidan och varnar cyklister som befinner sig längs lastbilen.

Muttrar som lossnar är historia

”Vi brukade ha stora problem med hjulmuttrar som lossnade,” säger Klott. ”Ibland var de inte ordentligt rengjorda från rost, ibland glömde föraren att efterdra dem. Alternativa lösningar var alltid komplicerade. T.ex. skulle föraren regelbundet kontrollera att vissa markeringar på hjulmuttrarna pekade i rätt riktning. Allt det är historia nu. Hjulmutterlösningen från Nord-Lock är ett perfekt system som höjer säkerheten.”

”Olyckor på grund av lossade hjulmuttrar kan vara tragiska och även mycket negativa för ett transportföretags image,” säger Stephan Gruber, teknisk säljare på Nord-Lock Group. ”Det är därför som fler och fler företag använder Nord-Lock för att eliminera den här sortens olyckor.”

EDEKA Südbayern är ett bevis för att stora visioner inte behöver vara dyrbara. ”Alla våra säkerhetsåtgärder står bara för en procent av lastbilens totala anskaffningskostnad,” säger Klott.

Lastbilssäkerhet står högt på den offentliga agendan i Tyskland, och EDEKA har ett partnerskap med det tyska transportdepartementet. Anton Klott är stolt över att hans företag har kunnat inspirera andra att öka sin egen säkerhet.

”Idag måste alla långtradare i Tyskland ha svängassistent och sidoblinkers, det är ett lagkrav. Det känns naturligtvis bra för oss.”

NORD-LOCK HJULMUTTRAR TEKNISK INSIKT

Lossade hjulmuttrar är den främsta orsaken till att hjul ramlar av – ett problem som förekommer oftare än man skulle tro. Enbart i Storbritannien sker det så mycket som 400 hjullossningar från tunga lastbilar varje år*. I USA svarar tappade hjul för ungefär 20 olyckor i veckan.

Nord-Lock hjulmuttrar passar för både vägfordon och terrängfordon (M16-M24×1,5 och 7/8"-11 BSF). De är konstruerade efter samma princip som Nord-Lock killåsningssystem som säkrar med förspänning istället för friktion. Varje mutter är permanent ihopmonterad med ett par Nord-Lock brickor. Brickorna har kamytor på ena sidan och räfflor på den andra.

”När hjulmuttern dras åt greppar tänder på brickparets utsida tag i både mutterns och fälgens anliggningsytor och skapar på så sätt en säkert förband,” förklarar Stephan Gruber, teknisk säljare på Nord-Lock Group. ”Varje rotation av muttern medför en omedelbar ökning av förspänningen, vilket innebär att det är omöjligt för muttern att lossa av sig själv.”

För alla fordon är det väsentligt att kunna lossa hjulmuttrarna snabbt och enkelt, t.ex. vid däcksbyte. Även här har produkten stora fördelar, menar Stephan Gruber.

”Hjulmuttrarna kan monteras och demonteras med standardutrustning och standardverktyg, det går både fort och enkelt. Nord-Lock hjulmuttrar är också återanvändningsbara beroende på användningsförhållandena, och kan därför återmonteras.”

* Storbritanniens transportdepartement. Rapport: Heavy Vehicle Wheel Detachment

Kund
EDEKA Südbayern

Plats
Gaimersheim, Tyskland

Projekt
Att optimera företagets ca 300 lastbilar så att de blir den säkraste lastbilsparken i Europa

Lösningar
Olika säkerhetsfunktioner som svängassistent, backningsassistent, sidoblinkers, brandsläckare och en pålitlig hjulmutterlösning

Nord-Lock Groups produkt
Nord-Lock hjulmuttrar M22×1,5

FÖRDELARNA MED NORD-LOCK HJULMUTTRAR

  • 100% tillförlitlighet och därmed ökad trafiksäkerhet
  • Snabb och enkel montering och demontering
  • Efter åtdragning och efterdragning sitter hjulmuttrarna på plats tills de lossas manuellt – utan att de behöver kontrolleras
  • Nord-Lock som en pålitlig partner (EDEKA Südbayern presenterar Nord-Locks hjulsäkringslösning på branschmässor)

Nord-Lock hjulmuttrar

Nord-Locks hjulmuttrar säkrar hjulen på både väg- och terrängfordon genom att alltid ha en hög klämkraft även under extrema driftförhållanden.

Läs mer mär

Nord-Lock hjulmuttrar

Nord-Locks hjulmuttrar säkrar hjulen på både väg- och terrängfordon genom att alltid ha en hög klämkraft även under extrema driftförhållanden.

Läs mer mär

Prenumerera gratis på vårt digitala magasin

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!