Hjulmuttrar

Hjulmuttrar

Nord-Lock låsbrickor med killåsningsteknik säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamiska belastningar. Du får ett säkert skruvförband som inte kommer lossna ofrivilligt tack vare kilen som skapas under skruvskallen och muttern.

Hjulmuttrar

Nord-Locks hjulmuttrar säkrar hjulen på både väg- och terrängfordon genom att alltid ha en hög klämkraft även under extrema driftförhållanden. De är konstruerade för fälgar med slät yta, och när de är korrekt monterade kan de inte lossna av sig själv. 

Nord-Locks hjulmuttrar har genomgått rigorösa prover och är godkända av oberoende institut och certifieringsorgan. 

 

Så här fungerar det:

Hjulmuttern utgör ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att göra hjulen trygga och säkra för mer produktiv och effektiv körning. Varje mutter har ett par permanent fästa brickor med kamytor på ena sidan och radiella tänder på den andra.

När hjulmuttern dras åt greppar Nord-Lock brickornas radiella tänder tag i anliggningsytorna och låser dem, vilket enbart möjliggör rörelse över kamytorna. Kammarnas kileffekt gör det omöjligt för hjulmuttern att rotera.


Fördelar

  • Snabbt och enkelt att montera och demontera med handverktyg
  • Försmorda
  • Hög korrosionsbeständighet
  • Tillförlitlig låsning
  • Kan återanvändas (beroende på användningsförhållandena)


Test och certifiering

Nord-Lock hjulmuttrar har genomgått rigorösa prover och är godkända av oberoende institut och certifieringsorgan. Junkerprovet är den strängaste metoden att testa förändringar i klämkraften för hjulmuttrar.

Vid provet dras produkterna åt och deras klämkraft övervakas under 1 000 lastcykler. Konventionella hjulmuttrar roterar och förlorar det mesta av den ursprungliga klämkraften i förbandet. Nord-Locks hjulmuttrar säkrar hjulförbandet och bibehåller klämkraften.

Hittade du vad du letade efter?
Kontakta oss gärna med frågor:
För Nord-Lock/Boltight/Superbolt
info@nord-lock.se

För Expander: info.expander.se@nord-lock.com

Eller klicka på kuverten här under!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!