Experterna: Livslängd för skruvar och bultar som utsätts för dynamisk belastning

F: Hur kan man förlänga skruvarnas livslängd?

S: En av de vanligaste orsakerna till att skruvförband havererar är att de utmattas – det inträffar vanligen med skruvar/bultar utsatta för dynamisk spänning som ofta är lägre än brottgränsen eller sträckgränsen. Några orsaker till utmattning är:

· Den applicerade förspänningen är lägre än den dynamiska belastning skruvförbandet utsätts för.
· Förlorad förspänning på grund av sättningar och/eller spontan skruvlossning.
· Dålig elasticitet i skruvförbandet.

För att undvika utmattningsproblem rekommenderas en förspänning som är hög nog att klara av de externa dynamiska lasterna. Om förspänningen är för hög och sträckgränsen eller brottgränsen överskrids kan dock även detta förkorta skruvförbandets livslängd. Det är därför oerhört viktigt att ha god kontroll över åtdragningsprocessen. Ökad elasticitet ökar också skruvens livslängd, och som de flesta vet är det bättre med en lång och smal skruv än en kort och tjock.

En riktlinje är att den fria klämlängden delat med gängdiametern bör vara minst 3 men helst mer än 5. För små och medelstora skruvar är Nord-Locks killåsningsbrickor en kostnadseffektiv lösning som både kan göra skruvförbandet säkrare och se till att det håller längre. Eftersom gängorna kan smörjas utan att det äventyrar låsfunktionen kan du uppnå önskad förspänning och behålla den även om skruvförbandet utsätts för starka vibrationer och dynamiska belastningar.

För större gängstorlekar är spännelement från Superbolt den optimala lösningen eftersom de kombinerar hög åtdragningsprecision med ökad elasticitet som motsvarar 2–3 gånger gängdiametern.

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!