Čína: Příležitosti v oblasti těžby uhlí

Od roku 2008, kdy Čína zavedla plán Integrace uhelných zdrojů, zaznamenává toto odvětví na čínském trhu neustálý pokles. Vzhledem ke klesající těžbě nakupují uhelné společnosti stále méně důlních zařízení a techniky. Tento trend dopadá na výrobce důlní techniky, kteří jsou tak nuceni k restrukturalizacím a hledání nových příležitostí v tomto odvětví. Společnost Xi’an Coal Mining Machinery Co. Ltd je výrobcem takových zařízení a významným hráčem na poli inovací a vývoje.

Chytré, vyráběné na míru, automatické, bezpečné a spolehlivé - to jsou vlastnosti, které se snaží tato společnost vtisknout svým výrobkům. Důlní kombajn (též nazývaný dobývací nakládač) je zařízení provozované ve velmi náročných podmínkách. Často u něj dochází k problémům s nedostatečnou svěrnou silou hlavních spojovacích prvků. Spoje se snadno povolují v důsledku rázové zátěže. Klesá tak produktivita a bezpečnost obsluhy je v ohrožení. V současné době se tato společnost chystá uvést na trh stroj Shear MG1660, který je výsledkem jejich vlastního konstrukčního vývoje. Toto zařízení umožňuje automatické dobývání bez přítomnosti obsluhy ve stroji. Na spojích tohoto důlního kombajnu jsou použity podložky Nord-Lock a předepínací prvky Superbolt, a to za účelem zlepšení jeho těsnicích vlastností a zvýšení odolnosti proti kolizím a působení vibrací.

Společnost Xi’an Coal Mining Machinery nyní představila také svůj nový razicí stroj nazvaný Roadheader Machine Unit, který ji otvírá cestu na nové trhy. Tato společnost schválila podložky Nord-Lock a předepínací prvky Superbolt jako specializované součásti určené pro stroje, které vyrábí - důlní kombajny a razicí stroje.

FAKTA: Společnost Xi’an Coal Mining Machinery Co. Ltd
Založena: 1951.
Počet zaměstnanců: 1,500.
Kapacita: 130 důlních kombajnů a 40 razicích strojů.
Použití: Důlní kombajn MG1660.
Těžební výška: 4 m
Výkon: 1 660 kW

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.