Nová energie pro Ekvádor

Zákazník: ČKD Blansko Holding

Postaveno: Bude dokončeno v roce 2015
Projekt: Vodní elektrárny na řekách Toachi a Pilaton
Kapacita: 254,40 MW
Výroba: 1 090 GWh ročně
Použití našich výrobků: Francisovy turbíny, hlavní vstupní ventily

 

Ekvádor již nyní pokrývá 45% své spotřeby elektřiny prostřednictvím vodních elektráren. Jeho cíl je do roku 2016 toto číslo ještě zvýšit, a to na 93%. Jedním z kroků na cestě k dosažení tohoto ambiciózního cíle je i hydro-energetický projekt, v jehož rámci se budují vodní elektrárny Sarapullo a Alluriquin na řekách Toachi a Pilaton.

Společnost ČKD Blansko Holding, přední výrobce hydro-energetických zařízení na území bývalého Československa, se zaměřuje na výrobu Francisových a Kaplanových turbín a uzávěrů pro vodní elektrárny. Celkový výkon turbín tohoto výrobce instalovaných ve více než 30 zemích světa činí přes 19 GW. Uzávěry dodávané společností ČKD Blansko Holding jsou s potrubím spojeny pomocí šroubovaných přírubových spojů. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení zatížení jednotlivých šroubů je třeba tyto spoje pečlivě dimenzovat a kontrolovat.

„Požádali jsme výrobce předepínacích prvků Superbolt o poskytnutí materiálových certifikátů a certifikátů použité antikorozní ochrany. Pak jsme provedli výpočet FEM, kterým jsme ověřili rovnoměrnost rozložení zátěže. Certifikáty a výsledky nás uspokojily,“ říká pan Josef Plch, vývojový konstruktér společnosti ČKD Blansko Holding. „Nedávno jsme použili spojovací prvky Superbolt (maticového i šroubového provedení - typy MT, SB a SX) na šesti kusech našich klapkových uzávěrů instalovaných v ekvádorských elektrárnách Sarapullo a Alluriquin. Myšlenka Superboltů se mi líbí. Vždy oceňuji, když někdo dokáže přijít s novým řešením něčeho, co se již zdá být dokonalé. Dvě hlavní výhody předepínacích prvků Superbolt jsou snadné utahování a rovnoměrné rozložení zátěže na jednotlivé závity.“

Společnost ČKD Blansko Holding proto používá předepínací prvky Superbolt na projektech vodních elektráren, které realizuje po celém světě.

Máte nějaké dotazy

Prosím kontaktujte nás přímo

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.