Nová energie pro Ekvádor

Zákazník: ČKD Blansko Holding

Postaveno: Bude dokončeno v roce 2015
Projekt: Vodní elektrárny na řekách Toachi a Pilaton
Kapacita: 254,40 MW
Výroba: 1 090 GWh ročně
Použití našich výrobků: Francisovy turbíny, hlavní vstupní ventily

 

Ekvádor již nyní pokrývá 45% své spotřeby elektřiny prostřednictvím vodních elektráren. Jeho cíl je do roku 2016 toto číslo ještě zvýšit, a to na 93%. Jedním z kroků na cestě k dosažení tohoto ambiciózního cíle je i hydro-energetický projekt, v jehož rámci se budují vodní elektrárny Sarapullo a Alluriquin na řekách Toachi a Pilaton.

Společnost ČKD Blansko Holding, přední výrobce hydro-energetických zařízení na území bývalého Československa, se zaměřuje na výrobu Francisových a Kaplanových turbín a uzávěrů pro vodní elektrárny. Celkový výkon turbín tohoto výrobce instalovaných ve více než 30 zemích světa činí přes 19 GW. Uzávěry dodávané společností ČKD Blansko Holding jsou s potrubím spojeny pomocí šroubovaných přírubových spojů. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení zatížení jednotlivých šroubů je třeba tyto spoje pečlivě dimenzovat a kontrolovat.

„Požádali jsme výrobce předepínacích prvků Superbolt o poskytnutí materiálových certifikátů a certifikátů použité antikorozní ochrany. Pak jsme provedli výpočet FEM, kterým jsme ověřili rovnoměrnost rozložení zátěže. Certifikáty a výsledky nás uspokojily,“ říká pan Josef Plch, vývojový konstruktér společnosti ČKD Blansko Holding. „Nedávno jsme použili spojovací prvky Superbolt (maticového i šroubového provedení - typy MT, SB a SX) na šesti kusech našich klapkových uzávěrů instalovaných v ekvádorských elektrárnách Sarapullo a Alluriquin. Myšlenka Superboltů se mi líbí. Vždy oceňuji, když někdo dokáže přijít s novým řešením něčeho, co se již zdá být dokonalé. Dvě hlavní výhody předepínacích prvků Superbolt jsou snadné utahování a rovnoměrné rozložení zátěže na jednotlivé závity.“

Společnost ČKD Blansko Holding proto používá předepínací prvky Superbolt na projektech vodních elektráren, které realizuje po celém světě.