Elektrická energie získaná z pohybu mořských vln

Síla pohybu mořských vln je obrovským potenciálním zdrojem dosud nevyužité obnovitelné energie. Odlehčené bóje společnosti CorPower získávají energii z mořských vln a odolávají i těm nejsilnějším bouřím.

Vzhledem k tomu, že oceány pokrývají 70 % povrchu planety Země, představuje síla pohybu vln nezměrný a dosud nevyužitý potenciál pro získávání obnovitelné energie. Problémem je, že v současnosti používaná zařízení pro získávání energie z vln jsou příliš rozměrná a nákladná na to, aby mohla být komerčně úspěšná. Odpověď možná nalezla švédská společnost CorPower Ocean.

Její kompaktní konvertor energie vln (Wave Energy Converter) funguje na principu oscilace v rezonanci s pohybem vln (pohyb nahoru a dolů spolu s vlnami), přičemž zařízení tento pohyb zesiluje a převádí jej na elektrickou energii. Zakladatel společnosti CorPower Ocean, kardiolog Stig Lundbäck, je vynálezcem základního princip tohoto zařízení. Inspiroval se při tom principy pumpování, které využívá při své práci lidské srdce. Stejným způsobem, kterým využívá lidské srdce hydraulicky nahromaděnou energii k tomu, aby se vrátilo do původního tvaru, využívá zařízení Wave Energy Converter systém pneumatického předpětí ke stažení bóje směrem dolů, poté co byla vlnou vyzdvižena nahoru.

Díky tomu může toto relativně malé zařízení získávat z pohybu vln velké množství energie. Odhaduje se, že jedna taková bóje o průměru 8 m může generovat až 250 kW energie. To je množství dostačující pro 200 domácností.

„Energie získaná z pohybu mořských vln má potenciál jednoho dne pokrývat 10 až 20 % celosvětové spotřeby elektřiny,“ uvádí Patrik Möller, generální ředitel společnosti CorPower Ocean. „Může se stát nejvíce konkurenceschopným zdrojem obnovitelné energie. Nabízí pětinásobně vyšší energetickou hustotu v porovnání s větrnou energií a desetinásobně vyšší v porovnání se solární. Vlny vykazují menší škálu variací a jsou předvídatelnější než sluneční svit nebo vítr – energetický potenciál vln se dá snadno stanovit s několikadenním předstihem.

V současné době podstupuje zařízení Wave Energy Converter zkoušky se simulovanou zátěží vln. Oficiální plné předvedení zařízení a jeho schopností je plánováno na rok 2017. Při vývoji bylo klíčové dosáhnout toho, aby zařízení bylo co nejmenší a nejlehčí, avšak zároveň dostatečně pevné a odolné – musí být totiž schopno přestát i ty největší mořské bouře.

Tato snaha postavila vývojáře před řadu výzev v oblasti spojování materiálu. Na hlavní rám uvnitř bóje se společnost Cor­Power Ocean rozhodla použít předepínací prvky Superbolt. Důvodem jsou jejich nízké požadavky na utahovací moment v porovnání s běžným šroubem, což výrazně usnadňuje jejich montáž. Předepínací prvky Superbolt však také zaručují spolehlivost po celou dobu životnosti bóje, která činí 20 let. Na základně bóje jsou použity podložky Nord-Lock, které dokáží udržet správné předpětí i po velkém počtu zátěžových cyklů probíhajících po dlouhou dobu.

Přihlaste se k bezplatnému odběru našeho časopisu.

Zůstaňte v obraze díky nejnovějším zprávám, informacím a znalostem v oblasti šroubových spojů přihlášením se k odběru časopisu Bolted.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se přihlásili k odběru časopisu Bolted.