Větrná energie v dosud nevídaných hloubkách

Svět hledá způsoby získávání energie z udržitelných zdrojů. Jedním z projevů tohoto úsilí jsou větrné elektrárny instalované v pobřežních vodách moří - jev v dnešní době čím dál častější.

Standardní větrné turbíny s horizontální osou otáčení mají však pro tento účel užití řadu nevýhod, mezi něž patří nákladnost konstrukce a instalace, které jsou dány způsobem jejich fungování a faktem, že musejí být připevněny k mořskému dnu.

Švédská společnost SeaTwirl však přišla s novým přístupem k výrobě elektrické energie s využitím větru na moři. Jejich řešení se vyznačuje snadnější konstrukcí, instalací a údržbou, což vede k nižším nákladům souvisejícím s životním cyklem a tedy nižší ceně energie.

„Společnost SeaTwirl přišla s turbínami, jejichž provedení je jednoduché a robustní a obsahuje jen malý počet pohybujících se částí,“ uvádí Gabriel Strängberg, výkonný ředitel společnosti SeaTwirl. „Tyto turbíny je možné umístit do hlubších vod s dobrými větrnými podmínkami. Jsou speciálně zkonstruovány pro použití na moři.“ Větrná turbína SeaTwirl s vertikální osou otáčení je upevněna na gravitační strukturu, která sahá hluboko pod hladinu moře.

Celé těleso se pak otáčí jako jediný kus. Gabriel Strängberg vysvětluje: „Díky vertikální ose turbína rotuje bez ohledu na směr větru. Turbína s horizontální osou otáčení musí být směrována tak, aby chytala ten správný vítr. Tento druh směrovacího mechanismu však turbíny SeaTwirl nepotřebují. Společnost SeaTwirl AB byla založena v roce 2012, avšak její historie sahá až do roku 2006, kdy vynálezce Daniel Ehrnberg zkoumal možnost využití vody jako náhrady ložiska. Po prvních zkouškách byl v roce 2011 představen první prototyp. Druhý prototyp instalovaný u břehu ostrova Lysekil na západě Švédska začal vyrábět elektřinu v červenci 2015.

Společnost Nord-Lock hraje významnou roli u prototypů turbín SeaTwirl, pro něž dodává klínové podložky a předepínací prvky Superbolt. Gabriel Strängberg k tomu uvádí: „Rozhodli jsme se pro prvky Superbolt, neboť umožňují snadné dosažení vysokého předpětí spojů a usnadňují tak proces instalace."

V současné době se testují další prototypy a předpokládá se, že turbíny SeaTwirl budou komerčně dostupné kolem roku 2021.