Hydraulický předepínací nástroj pro tlakovou nádobu jaderného reaktoru

Společnost Doosan Heavy Industries & Construction potřebovala řešení pro předepínání šroubů tlakové nádoby jaderného reaktoru.

Kontaktovala tedy společnost Boltight a požádala o navržení a zkonstruování předepínacího nástroje, který by umožnil dosáhnout stanoveného prodloužení šroubů bez překročení maximálního namáhání tlakem povoleného pro hlavu reaktoru.

Požadované předpětí šroubu bylo kriticky vysoké (14 500 kN) a manipulační prostor pro instalaci nástroje a provedení předepínacího procesu velmi malý – zejména v radiálním směru.

Byl navržen systém umožňující dosáhnout takto vysokého předpětí i při omezených prostorových možnostech. Konstruktéři společnosti Boltight včlenili do těchto nástrojů také retrakční systém na bázi hydraulického pístu umožňující rychlý návrat nástroje do výchozí polohy za účelem snížení únavy montéra. Do řešení bylo také integrováno speciální rozhraní sestávající z kulové reakční matice a pístu, které sloužilo jako kompenzace dynamických projevů spoje – vlivu prohýbání v případě rotace příruby.

Řešení zahrnovalo také několik různých bezpečnostních mechanismů chránících jak nástroj, tak montéry. Byly instalovány bezpečnostní tlakové ventily a převodovka byla zkonstruována jako plovoucí tak, aby v případě nepřesného zarovnání matice nedocházelo k poškození. Převodovka přiléhala přímo k ozubené matici a poskytovala potřebný kroutící moment, jehož pomocí byla matice utahována. Byla tak eliminována potřeba použití nákladné a těžké nástrčky.

Společnost Boltight dodala tento složitý, na míru vyrobený systém, který odpovídal náročným požadavkům klienta, a to jak technickým, tak časovým (krátká doba dodání).