Easy Piston Retraction Pump

Boltight’s piston retraction system takes the hard work out of reseting bolt tensioner piston stroke. Depending on the design of the tensioner, the pump will give automatic piston retraction or assisted piston retraction.

Quick and easy, it saves operation time, reduces operator fatigue, and promotes safe and efficient working practice.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.