Ecuadorin uusi voima

Asiakas: ČKD Blansko Holding
Rakennusaika: Valmistuu vuoden 2015 aikana
Projekti: Toachi-Pilatonin vesivoimaprojekti
Kapasiteetti: 254,40 MW
Tuotanto: 1 090 GWh vuodessa
Sovellus: FRANCIS-TURBIINIT, IMUVENTTIILIT

Ecuador kattaa jo 45 prosenttia energiantarpeestaan vesivoimalla, mutta haluaa nostaa sen määrään 93 prosenttiin vuoteen 2016 mennessä. Toachi-Pilatonin vesivoimaprojekti, johon kuuluu Sarapullon ja Alluriquinin vesivoimaloiden rakentaminen Toachin- ja Pilatoninjoen rannalle, on yksi askel tämän päämäärän saavuttamisessa.

ČKD Blansko Holding, hydromekaanisten laitteiden johtava valmistava entisen Tšekkoslovakian alueella, on erikoistunut vesivoimaloiden Francis- ja Kaplan-turbiinien ja sulkuventtiilien valmistukseen. Yrityksen turbiineja on asennettu yli 30 maahan, ja niiden kokonaiskapasiteetti on yli 19 GW. ČKD Blansko Holdingin putkiventtiilit on liitetty putkistoon ruuvikiinnitteisillä laipoilla. Koska kuormitus jakautuu ruuveihin epätasaisesti, liitosten koko täytyy määrittää ja niiden tarkastukset on tehtävä erittäin huolellisesti.

”Pyysimme Superbolt-kiinnittimien valmistajalta materiaalisertifikaatteja ja korroosionestosertifikaatteja. Sen jälkeen suoritimme elementtimenetelmän mukaisen laskelman, jossa todensimme, että kuormitus jakautuu tasaisesti. Sertifikaatit ja tulokset vahvistivat tyytyväisyyden”, sanoo Josef Plch, ČKD Blansko Holdingin venttiilien suunnittelija. ”Olemme viime aikoina käyttäneet Superboltin muttereita ja ruuveja – tyyppiä MT, SB ja SX – kuusi kappaletta läppäventtiileissämme Sarapullon ja Alluriquinin voimaloissa Ecuadorissa. Pidän todella Superbolt-kiinnittimien ideasta, siitä, että joku keksii uuden ratkaisun asialle, joka jo vaikutti lähes täydelliseltä. Superbolt-kiinnittimien pääasialliset edut ovat yksinkertainen kiristysmenetelmä ja kuormituksen tasainen jakautuminen kierteisiin.”

Sen vuoksi ČKD Blansko Holding käyttää Superbolt-kiinnittimiä voimalaprojekteissaan koko maailmassa.