Superbolt var i sin tid en revolusjon i forhold til å kunne dra til store bolter. Vi endret hele prinsippet fra å bruke stort verktøy og skalerte det hele ned til kun bruk av håndverktøy. Bedre HMS, reduserte verktøykostnader, 100% nøyaktighet ble resultatet av denne massive forbedringen. Vår teknologi er siden utprøvd og testet i tusenvis av vellykkede installasjoner, og vi fortsetter å utvikle en rekke løsninger for å løse neste generasjon utfordringer med bolter. Det er ingen øvre eller nedre grense for hvilke dimensjoner Superbolt passer for!

Multi-Jackbolt strekketeknologi

Superbolt multi-jackbolt strekkere (MTJ) sørger for at høye krav til forspenning i bolting med store diameteer gjøres som til håndterbare momenter med jackbolts som er gjenget gjennom mutterkroppen.

 

Hvordan virker det?

 1. Ved å tiltrekke jackboltene, genereres en statisk (aksial) skyvekraft som ledes direkte mot en herdet skive
 2. Lasten overføres via mutterkroppen som monteres for hånd på hovedgjengen.
 3. En herdet skive brukes til å overføre kraften samtidig som flensflaten beskyttes.
 4. Den statiske (aksiale) skyvekraften som oppnås med jackboltene, og den motstående reaksjonskraften til bolthodet, genererer stor klemkraft på flensflaten.
 5. Den statiske (aksiale) lasten fra jackbolten genererer en tilsvarende stor klemkraft i hovedbolten.

 

Fordeler

 • Meget høye klemkrafter er tilgjengelig
 • Lavt momentkrav – kun behov for håndverktøy
 • Sikker metode for montører
 • Rask montering og demontering
 • Tiltrekker bolter  med ren strekk
 • Fleksibiliteten gir boltene økt elastisitet som skaper bedre bolteforbindelser.
 • Passer i trange områder
 • Gir jevn klembelastning fra bolt til bolt
 • Nøyaktig innenfor 10 % av spesifisert forspenning

 

Ekspansjons Hylse Koblings Bolter

Superbolt ekspansjonsbolter tilpasses hullet på grunn av radial utvidelse av den koniske hylsen.

Design, nøyaktig radialkraft kombinert med kjent aksial klemkraft, gir full beskyttelse mot glidning mellom koblingene, og hindrer dermed at bolten og hullet skades under demontering. 

Ekspansjonsboltene kan ettermonteres på en pålitelig og kostnadseffektiv måte som erstatning for tradisjonelle passbolter eller presspasninger.

Hvordan virker det?

Ved å trekke en konisk bolt gjennom en konisk hylse, vil hylsen utvides til å fylle hullet slik at den blir perfekt passbolt.

 

Fordeler

 • En perfekt passbolt med radial utvidelse
 • Sikker, pålitelig og enkel montering og demontering
 • Ingen glidning mellom koblinger
 • Skader ikke hull og uten behov for ny maskinbearbeiding
 • Enkel ettermontering
 • Kompakt, ergonomisk verktøy
 • Nøyaktig vedlikeholdsplan

Kunders suksesshistorier