Boltight har i över tio år legat i framkant när det gäller hydraulisk sträckning. Våra sträckningsverktyg erbjuder snabba, exakta och säkra lösningar för att dra åt och lossa flera skruvar samtidigt.

Hydraulisk skruvsträckning

Lösningen från Boltight gör det möjligt att spänna och lossa många skruvar samtidigt.

Verktyget sträcker skruven innan muttern har kommit under nollfriktion, detta för att säkra en extrem noggranhet, hög hastighet och enhetlighet för varje skruvsträcknings situation.

  1. Verktyget monteras på skruven eller på pinbulten
  2. Hydraulik under högt tryck används för att sträcka skruven axiellt
  3. Skruvsträckning / töjningen skapar klämmkraft, när skruven sträcker sig så lyfter muttern från flänsen
  4. Ett tillträdesfönster i spännaren gör det möjligt att skruva ner muttern med mycket liten friktion
  5. Muttern håller kvar sträckning som är i skruven och man har den resterande klämkraft efter sättningarna.

Fördelar

  • Kraften från verkyget skaber en ren sträckning av skruven, vilket innebär att man inte ska övervinna någon friktion
  • Den applicerade last är mycket noggrand kontrollerad, eftersom den är direkt proportionell med trycket som appliceras i det hydrauliska sträckverktyget
  • Förminskningen mellan den applicerade kraft från verktyget samt den kraft som är kvar efter skruven är spänt är 20% mindre än den förlust man får när man ska övervinna friktionen vid moment åtdragningen
  • Eftersom man kan beräkna förminskningen i klämkraft efter att skruven är spänt, då är det exakt klämkraft kvar i skruven
  • Tillspänningsmetoden är repeterbar

Boltights produktsortiment