Extrema temperaturer och högt tryck

Eten och propen är kanske inte så allmänt kända ämnen, men däremot är de några av de viktigaste produkterna i den petrokemiska industrin globalt sett. Båda används exempelvis i framställningen av polyetylen – världens vanligaste form av plast.

Det betyder att efterfrågan alltid är hög. På SCG Chemical i Rayong i Thailand produceras hundratusentals ton eten och propen varje år, och det ligger på REPCO:s (Rayong Engineering & Plant Service Co.) bord att se till att produktionen hålls igång.

Båda ämnena produceras via ångkrackning – en process där kolväten sönderdelas till mindre molekyler. Processen innebär extrema temperaturer och högt tryck. Nyligen har REPCO börjat använda Superbolt-muttrar för att sammanfoga ångventilerna med höljet – ett förband som måste vara helt säkert trots krävande förhållanden. Minskat tryck påverkar produktionen negativt och en skruv som lossnar skulle innebära stor fara.

Superbolt-spännelement är å andra sidan en både säker och pålitlig skruvsäkringslösning, och målet är att detta även ska leda till färre problem med kärvning och minskade underhållskostnader.

Kund: Rayong Engineering & Plant Service Co. (REPCO)
Produkt: Dresser Masoneilan-ventil
Tillämpningsområde: Produktion av eten och propen
Drifttemperatur: 300 grader Celsius
Tryck: 130 bar

Säkra skruvförband

Letar du efter rätt lösning för dina skruvsäkringsbehov?

Få mer än bara produkter Teknisk support Vi hjälper dig gärna Kontakta oss

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!