Extrema temperaturer och högt tryck

Eten och propen är kanske inte så allmänt kända ämnen, men däremot är de några av de viktigaste produkterna i den petrokemiska industrin globalt sett. Båda används exempelvis i framställningen av polyetylen – världens vanligaste form av plast.

Det betyder att efterfrågan alltid är hög. På SCG Chemical i Rayong i Thailand produceras hundratusentals ton eten och propen varje år, och det ligger på REPCO:s (Rayong Engineering & Plant Service Co.) bord att se till att produktionen hålls igång.

Båda ämnena produceras via ångkrackning – en process där kolväten sönderdelas till mindre molekyler. Processen innebär extrema temperaturer och högt tryck. Nyligen har REPCO börjat använda Superbolt-muttrar för att sammanfoga ångventilerna med höljet – ett förband som måste vara helt säkert trots krävande förhållanden. Minskat tryck påverkar produktionen negativt och en skruv som lossnar skulle innebära stor fara.

Superbolt-spännelement är å andra sidan en både säker och pålitlig skruvsäkringslösning, och målet är att detta även ska leda till färre problem med kärvning och minskade underhållskostnader.

Kund: Rayong Engineering & Plant Service Co. (REPCO)
Produkt: Dresser Masoneilan-ventil
Tillämpningsområde: Produktion av eten och propen
Drifttemperatur: 300 grader Celsius
Tryck: 130 bar

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!