Fusionskraft

Med fossila bränslen på upphällningen och ett växande behov av att minska växthusgaserna skulle fusionskraft kunna vara det långsiktiga svaret på världens energi­frågor. Swiss Plasma Center, en del av det världsberömda universitetet École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), är en av institutionerna som ligger i framkant av den nya energikällans världsomspännande utveckling.

En av de viktigaste delarna av institutets forskning är TCV-tokamaken – en experimentell fusionsreaktor med magnetisk inneslutning. För att kunna leverera den energi som krävs accelereras en synkrongenerator och dess svänghjul upp till 3 600 varv per minut. Under experimentet extraheras energin, vilket gör att farten på de roterande delarna snabbt avtar. Processen, som utförs cirka 3 000 gånger per år, gör att generatorns kopplingar och skruvar utsätts för ett enormt tryck.

Tidigare har Swiss Plasma Center haft problem med vertikala, horisontala och axiella vibrationer. Med varvtal så höga som 3 600 per minut kan vibrationerna innebära en stor risk för kopplingen och hela generatorn.

Efter konsultation med Nord-Locks tekniker, som också hjälpte till med beräkningar och utformning, har man dock installerat Superbolt expansionsskruvar.

Den största fördelen med expansionsskruvarna är att inställningen av kopplingsflänsarna under monteringen blir mer exakt och reproducerbar samt att den krävande balanseringen av axellinjen därmed minskar.

Kund: EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
Föremål: Synkrongenerator MED svänghjul
Produktion: Swiss Plasma Center
Kapacitet: 254,40 MW

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!