Utmaningen: Andritz Hydro AB ger vattenkraften en skjuts in i framtiden

Vattenkraftverket i Laxede vid Luleälven byggdes för mer än 50 år sedan. Turbinerna i två av de tre aggregaten är nu under renovering och för första gången ska löphjulen bytas ut – en krävande uppgift som Andritz Hydro AB har tagit på sig. – Det är den största impeller vi någonsin har bytt ut, säger Åsa Eklund, systemingenjör på Andritz Hydro AB.

Vattenkraft står för närvarande för cirka 16 procent av världens totala elkonsumtion. För Sverige ligger den siffran på cirka 45 procent. Andritz Hydro AB är ett välrespekterat företag med mer än 175 års erfarenhet av turbinkonstruktion. Andritz-koncernen är globalt ledande inom vattenkraftsproduktion och elektromekaniska system och tjänster för vattenkraftverk.

De flesta vattenkraftverk längs Luleälven byggdes från 1950-talet och fram till 1980-talet. För många av dem har nu åldern satt sina spår och flera är i behov av restaurering.

Vattenkraftverket i Laxede, 10 mil från Luleälvens mynning, är vanligtvis obemannat. Medan restaureringen pågår kommer dock ungefär 25 personer att arbeta där. Det vatten som normalt sett flödar in i anläggningen för att driva runt löphjulet i aggregatet som renoveras har letts om. Löphjulet och all annan teknisk utrustning har tagits bort.

Gunnar Engström från Vattenfall är projektkoordinator. Han visar oss runt på anläggningen där både Vattenfall-personal och konsulter arbetar.

– Det här är ett stort projekt för oss, säger han.

Den andra turbinen kommer att bytas ut 2015, medan den tredje som är mycket nyare producerar för fullt.

Avtalet med Vattenfall undertecknades 2011. Strax därefter påbörjades det intensiva arbetet med beräkningar, konstruktion och tillverkning. Nedmonteringen av aggregatet startade i augusti 2013.

Andritz Hydro AB har fem personer som arbetar på anläggningen. Åsa Eklund från Andritz Hydro AB är ansvarig teknisk projektledare.

– Även om man noggrant undersöker vad som ska renoveras är det först när allt är nedmonterat som det går att se exakt vad som behöver repareras.

Löphjulet, som sitter längst ned, kommer att bytas ut helt.

– Det nya löphjulet har utformats av Andritz Hydro AB, säger Åsa Eklund.

För att arbetet ska kunna utföras så smidigt som möjligt har Andritz Hydro AB valt att säkra skovlarna med Superbolt-spännelement från Nord-Lock.

– Vi påbörjade diskussionerna med Nord-Lock för ett och ett halvt år sedan ungefär, och efter ett par månaders arbete bestämde vi oss för SB12 Superbolt-enheter.

Andritz Hydro AB har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med Superbolt spännmuttrar och nu ska de användas i löphjulet.

– Det här är första gången vi använder SB12 spännskruvar, säger hon. Men så är det också det största löphjulet vi har satt ihop hittills – 6,5 meter i diameter.

Om vi hade använt vanliga skruvar skulle verktygen för att dra åt dem ha varit tvungna att vara mycket stora, förklarar hon.

– Otympliga arbetsförhållanden flera meter upp i luften skulle inte vara bra ur arbetsmiljöperspektiv.

Nu klarar sig montörerna med ett vanligt handverktyg i normalstorlek, knappt en meter långt.

– Det betyder att fler personer kan arbeta med installationen samtidigt och därmed få jobbet gjort snabbare.

En annan fördel är att det är mycket enkelt att kontrollera hur hårt skruvarna har dragits åt.

– Vi mäter hela tiden på ett enkelt sätt skruvarnas töjning för att uppnå den förspänning vi har beräknat.

Åsa Eklund uppskattar samarbetet med Nord-Lock.

– Nord-Locks personal är mycket serviceinriktad. Som ett exempel behövde vi råd om monteringen av en M375 spännmutter som skulle monteras med rostfritt stål mot rostfritt stål. Nord-Lock skickade upp en av sina experter och vi fick utmärkt hjälp.

Inne i vattenkraftverket är Magnus Ekman från Andritz Hydro AB i full färd med att säkra skovlarna på löphjulet med hjälp av med hjälp av SB12 spännskruv.

– Det är enklare än att arbeta med vanliga skruvar, säger han. Det går lättare med flera små skruvar än en enda stor.

De aggregat som nu restaureras ska vara färdiga och klara att tas i bruk igen i maj 2014. Arbetet med aggregat nummer två påbörjas nästa år.

– Det känns jättebra att arbeta med de här skruvarna ur teknisk synvinkel, och det betyder att det underlättar för montörerna också, säger Åsa Eklund. 

Fakta: Andritz Hydro AB
Om: Tillhandahåller utrustning och tjänster för nya vattenkraftverk och restaurerar äldre anläggningar.
Ingår i: Andritz-koncernens moderbolag ligger i Österrike. Huvudkontoret ligger i Graz, men företaget och de många dotterbolagen finns representerade i nästan alla världens länder. Förutom vattenkraftindustrin är Andritz-koncernen även verksam i bland annat massa- och pappersindustrin.
Totalt antal anställda i Sverige: 320, varav 155 inom vattenkraft.

Affärsargument
Detta utgör basen för Andritz Hydro AB:s beslut att välja Superbolt-spännelement från Nord-Lock Group.

  • Arbetsmiljö: Vi behöver inte använda stora och tunga hydrauliska verktyg.
  • Hållbarhet: Vi kan garantera bättre arbetsmiljö om och när det behövs underhåll på löphjulet.
  • Säkerhet: Superbolt spännelement kan enkelt användas med ett säkert resultat även under trånga monteringsförhållanden.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!