Nord-Lock Group håller järnvägsindustrin på rätt spår

Nord-Lock började användas inom järnvägsindustrin för cirka 20 år sedan och nu går det att hitta deras killåsningsbrickor i alla säkerhets­relaterade områden, exempelvis boggier, kopplingsenheter, bromssystem, rälsdämpare, kåpor och mycket annat.

Nord-Lock började användas inom järnvägsindustrin för cirka 20 år sedan och nu går det att hitta deras killåsningsbrickor i alla säkerhets­relaterade områden, exempelvis boggier, kopplingsenheter, bromssystem, rälsdämpare, kåpor och mycket annat.

Nord-Lock brickor säkrar funktionaliteten i skruvförband även vid de mycket höga vibrationer som orsakas av trafiken på järnvägen. Ett exempel är i järnvägsväxlar. Detta är mycket avancerade strukturer som måste kunna användas så länge som möjligt med minimalt underhåll trots att de utsätts för väder och vind och stora påfrestningar.

Med Nord-Lock stålkonstruktionsbrickor (NLSC) kan järnvägsföretagen undvika driftsavbrott och därmed spara pengar. När gamla broar renoveras eller ersätts byggs små temporära broar på plats med en skruvförspänning på 100 procent för att säker­ställa att skruvförbanden ska hålla. Dessa skruvsäkringar kan dock bara användas en gång. Med Nord-Lock brickor kan förspänningen reduceras.

Signalmaster och master för överhängande ledningar måste klara av stora dynamiska belastningar orsakade av förbipasserande tåg. Med tanke på det stora antalet master är det ytterst viktigt att skruvsäkringarna går att lita på för att inte underhållskostnaderna ska skjuta i höjden. Med sin specifika form ökar Nord-Lock brickor i X-serien säkerheten både i skruvsäkringar med kortare klämlängd och i mjukare material.

Nyligen monterades Nord-Locks X-serie i bullerplank, vilka utsätts för extrema vibrationer från förbipasserande tåg. Bara i Tyskland ska 300 mil av bullerplank sättas upp till 2030. En kombination av betongskruvar och X-seriebrickor används för att montera bullerplank på befintliga brobanor som ofta inte var konstruerade för ljud­absorberande barriärer.