Tillförlitlighet I Den Tuffaste Av Skogar

Skogsavverkning kan vara extremt krävande för utrustningen, och på avlägsna arbetsplatser kan det ibland dröja flera dagar innan maskinerna har reparerats. Expander System och Nord-Lock brickor hjälper Log Max att hålla hög tillgänglighet för sin nyckelutrustning.

Den som arbetar inom skogsindustrin är väl medveten om vikten av hållbar, tillförlitlig och effektiv utrustning. Skogen kan vara en fjärran och gudsförgäten plats, och när du ligger ute på avverkning finns det inget utrymme för maskinhaverier och produktionsstopp. Du vill också undvika tillbud eller olyckor som är en risk för operatören eller maskinsäkerheten.

För att inte tala om krångel, frustration och förlorad tid då havererade maskiner ska transporteras från skogen till verkstaden för att lagas och sedan föras tillbaka. Sådana förseningar får produktiviteten och därmed lönsamheten att gå upp i rök – men de kan undvikas.

En marknadsledande skogsbruksleverantör

Det svenska företaget Log Max har skapat sig ett namn om att leverera robusta och innovativa skogsmaskiner. De levererar engrepps-skördaraggregat som monteras på en bärare, som till exempel en stor traktor, grävmaskin eller timmerlastare eller en specialanpassad skogsmaskin.

Med placering i den lilla byn Grangärde mitt i det svenska skogsbältet har Log Max arbetat sig upp till en stark position på världsmarknaden. Ungefär 70 procent av de cirka 500 skördaraggregat som tillverkas årligen går på export till främst Europa, Nord- och Sydamerika och Ryssland. Företaget ingår i Komatsu Group sedan 2012.

”Vi levererar inte bärfordonen, men vi är en stor och välkänd aktör globalt”, säger Johan Ericson, chef för konstruktionsavdelningen.

 

Omsorgsfull utvecklingsprocess

Log Max siktar mot att lansera minst två nya eller uppdaterade produkter varje år. Idag omfattar produktsortimentet 14 modeller men även egna styrsystem. Log Max innehar flera patent som Active Friction Control-systemet som ställer in kniven efter tillämpningen och därmed ökar kvaliteten på stockarna och sänker bränsleförbrukningen.


”Vi är extremt grundliga eftersom allt vi lanserar måste vara av högsta kvalitet.”

Precis som många andra leverantörer av lösningar för tuffa miljöer och krävande applikationer förlitar sig Log Max på Nord-Locks killåsningsbrickor för att minimera risken för havererade skruvförband. Maskiningenjören Per Andersson säger att Log Max använde dem redan när han kom till företaget för 20 år sedan. Idag är de en självklarhet i konstruktionen.

”Våra stålramar har många gängade hål där det inte sitter någon mutter i skruvförbandet”, säger Andersson. ”Nord-Lock brickors konstruktion hindrar skruvarna från att lossna.”

Expander avgörande för krävande skogsbruk

Log Max använder Expander System i stor utsträckning som en serviceoch reparationsmetod vid underhåll. Expander System fabriksmonteras också på skördaraggregatet Log Max E6 för eukalyptus, som främst är avsett för Sydamerika.

Det finns knappast någon avverkning som är mer krävande än eukalyptus. Den sliter hårt på utrustningen, och Log Max utvecklade E6-aggregatet för att motsvara kraven. Det har fem knivar för barkning och kvistning och speciella matningshjul som roterar stammen.

”Till skillnad från vid traditionell avverkning roterar man alltså eukalyptusstammen samtidigt som den rör sig fram och tillbaka, vilket ger en effektivare barkning och kvistning”, förklarar Ericson. ”Det får inte finnas någon bark kvar på stammen när den går till förädling.”

Att eukalyptus absorberar sand från jorden till barken komplicerar barkningen ytterligare. I praktiken, säger Andersson ”är det som att köra ett sandpapper genom maskinen, ett slipande som ökar slitaget på maskinen.”

De spänningar och töjningar som E6 utsätts för är helt annorlunda än vad som gäller för Log Max övriga skördaraggregat. Beslutet att göra Expander System till en standardkomponent var kunddrivet”, säger Andersson.

”Expander System är mycket hållbart, och det behövs inga specialverktyg för underhållet.”

”Till exempel måste knivarna slipas ofta, och allt som förenklar det och annat underhåll sparar tid och pengar åt kunden.”

 

En stark lokal och global närvaro

Det kan förefalla långt från en liten svensk by till de sydamerikanska skogarna, men Log Max håller på att sätta byn på kartan. Den utbyggnad av verkstaden som nyligen gjordes har ökat produktionskapaciteten betydligt.

”Vi är stolta över att kunna bidra till det lokala samhället”, säger Ericson. ”Vårt huvudkontor ligger fortfarande i Grangärde, precis som konstruktion, utveckling, produktion och huvudkontor för försäljning, liksom vårt reservdelslager. De flesta av våra underleverantörer är också lokala företag. Det känns tryggt att veta att Komatsu vill att vi expanderar här. Jag tror det betyder mycket för våra långvariga kunder.”

Klicka här för att läsa mer om Expander System 

 

Kund: Log Max AB 

Location: Grangärde, Sverige

Etablerat: 1980 

Antal anställda: 85 

Huvudprodukt: Gripskördare för skogsindustrin

Huvudmarknader: Europa, Nord- och Sydamerika, Ryssland 

Nord-Lock Group lösning: Nord-Lock Killåsningsbrickor, Expander System ledaxlar