Permanent lösning på ledslitage

Expander Web Shop Login

Expander System teknologi

Glapp i lederna är ett återkommande problem i alla maskiner. Med Expander Systems lösning uppstår inga glappande leder – oavsett maskintyp. Det är en permanent lösning.

Maskintillverkare som originalmonterar Expander System får en smartare maskin och kan samtidigt erbjuda marknadens bästa totalkostnad.  

Maskinreparatörer som reparerar med Expander Systemet har fördelen av att kunna installera direkt i den slitna leden utan långa stillestånd - en permanent lösning helt enkelt!

En modern reparationsmetod mot öronslitage

  1. Expander System installeras direkt i infästningsöronen.
  2. När fästelementen dras åt trycker brickorna de slitsade expansionshylsorna upp på axelns koniska ändar.
  3. Hylsorna expanderar, formar sig efter och låser sig fast i infästningsöronen.
  4. När systemet är åtdraget låser det från båda sidorna och ökar stabiliteten väsentligt.

Se monteringsanvisningar >>

.

Kundcase

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna direkt!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!