EXPERTERNA: Delar på bördan

F: Varför skickar Nord-Lock med en härdad bricka med varje Superbolt-spännelement?

S: En härdad bricka medföljer varje Superbolt spännelement. Brickan behövs eftersom den dels överför krafterna till skruvförbandet, dels skyddar ytan mot höga belastningar.

Under åtdragningen skapas ett oerhört högt yttryck under jackboltskruvarna. Den härdade brickan fördelar belastningen över hela kontaktytan och gör att jackboltskruvarna får en hård och platt kontaktyta. Det gör det enklare att dra åt MJT-skruvarna på rätt sätt. Mjuka ytor kan deformeras eller få sättningar. Tjockare och större brickor används därför för att hålla nere yttrycket och för att överföra belastningen på bästa sätt.

Ohärdade brickor skulle deformeras på grund av de höga påfrestningarna under jackboltskruvarna,och det skulle då kunna påverka förspänningen. Skruvförband som inte har en korrekt distribution av belastningen kan lossna, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. Därför är det av största vikt att endast äkta härdade Superbolt-brickor används.

Att tänka på: En härdad bricka kan användas även om den är sliten. Avtryck på några få hundradels millimeter är normalt och godtagbart.

 

More insights and references

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!